Symposium ‘Actief met eten’

Datum:                woensdag 14 november 2018

Tijd:                      13.30 – 17.00 uur

Adres:                  Theater De Pas, De Misse 4, 5384 BZ  Heesch

Op woensdag 14 november 2018 organiseert Phliss het symposium ‘Actief met eten’, in samen werking met de Provincie Noord-Brabant / We Are Food, de gemeente Bernheze, GGD Hart voor Brabant en de Provinciale Raad Gezondheid (BrabantAdvies).

Veel zorgorganisaties zijn zoekende naar hoe Positieve Gezondheid vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk. Maar ook hoe eet- en drinkmomenten een beter onderdeel kunnen uitmaken van de ondersteuning bij (potentieel) kwetsbare mensen. Tijdens dit symposium wordt, aan de hand van praktische casussen, duidelijk gemaakt hoe ‘actief blijven met eten & drinken’ bijdraagt aan een gelukkiger leven, meer eigen regie, grotere zelfredzaamheid en minder zorginzet.

Voor meer informatie, het programma en om u aan te melden, zie: http://www.meeretenminderzorg.nl/symposium.html

De kosten voor deelname aan het symposium bedragen € 75 per persoon.

Dit symposium wordt georganiseerd in het kader van We Are Food. Vanaf maart 2018 zet We Are Food tien maanden lang telkens één actueel food thema in de spotlights. Die tien thema’s zijn aangedragen door Brabantse foodondernemers, consumenten, zorgprofessionals, studenten, etc. Elke maand heeft een of meerdere gangmakers. Die zijn samen het gezicht van We Are Food: een inspirerende mix van gevestigde entrepreneurs en beginnende hemelbestormers. Eén ding hebben ze gemeen: Ze hebben een plan, een droom. In 2018 proberen we die dromen te realiseren en van nut te laten zijn voor de jaren die volgen. We Are Food! In 2018 is Phyllis den Brok met het thema ‘Actief met eten’ hét thema van de maand november. Zie ook: https://wearefood.nl/maand-van-actief-eten-zorg-minder-november/

Contactpersoon: Myrtille Verhagen, mverhagen@brabantadvies.com