Windenergie en Zevenbergen: werkbezoek Provinciale Raad Leefomgeving

Wat betekent windenergie en het doortrekken van de rivier de Roode Vaart voor de regio West-Brabant?

Dat zijn twee omgevingsvraagstukken waarover de Provinciale Raad voor de Leefomgeving op 13 april bij haar werkbezoek in gesprek ging met vertegenwoordigers van gemeente, waterschap, provincie, provinciaal bestuur GS en PS, burgers en bedrijven.

Eltjo Kugel van de provincie Noord-Brabant is – samen met gemeenten Drimmelen, Zundert, Moerdijk en Breda – op zoek naar locaties voor windturbines langs de A16. Hij benadrukte dat dit een gezamenlijk leertraject is. Windturbines hebben impact op de leefomgeving, het is belangrijk om burgers hierbij vanaf het begin nauw te betrekken.
Michael Daamen illustreerde hoe de streek van de ‘bedreiging’ van windmolens in je achtertuin een ‘kans’ heeft gemaakt. Er is een energiecoöperatie Energiek Moerdijk gevormd die er voor wil zorgen dat de opbrengsten van windenergie ook naar de lokale gemeenschap gaan. Zo creëer je ‘lusten naast lasten’.

In Zevenbergen, onderdeel van gemeente Moerdijk, presenteerde Joost Frijters het project Roode Vaart. Dit is een van de projecten die in het kader van gebiedsontwikkeling onder de vlag Waterpoort (zie verder www.Waterpoortwerk.nl) plaatsvinden. Eind 2017 stroomt er weer water door het centrum van Zevenbergen, dat is onder andere bedoeld voor de zoetwatervoorziening van de regionale land- en tuinbouw en moet gaan zorgen voor een impuls aan de aantrekkelijkheid van het centrum. Het is een gezamenlijk project van waterschap Brabantse Delta, de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Zeeland en het ministerie van I&M.
De vele inzichten van het werkbezoek gaat de PRL gebruiken bij het adviseren van de provincie over de omgevingsvisie.

Voor meer informatie zie de presentaties:

Windenergie en ruimte, Eltjo Kugel, provincie Noord-Brabant
Energiek Moerdijk, Michael Daamen, Coöperatie Energiek Moerdijk 13 april
Roode Vaart en centrum Zevenbergen, Joost Frijters, gemeente Moerdijk

 

Klik hier voor de impressies van het werkbezoek, opgetekend door Petra Koenders, voormalig lid Provinciale Raad voor de Leefomgeving.

Ook vindt u onderstaand een interessante tekst over de Keene sluis.

De Keenesluis, een geschiedenis met toekomst

 

 

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Lees meer over het bezoek van de provinciale Raad voor de Leefomgeving. […]

Reacties zijn gesloten.