Vacature mobiliteit: Raadslid Provinciale Raad voor de Leefomgeving

 

BRABANTADVIES ZOEKT NIEUW RAADSLID VOOR PROVINCIALE RAAD VOOR DE LEEFOMGEVING VOOR HET DOMEIN MOBILITEIT.

 

Wij zoeken iemand uit praktijk, beleid en/of wetenschap met:

  • brede en gezaghebbende kennis van het domein mobiliteit, van de bereikbaarheid van stad en platteland, van ontwikkelingen in het goederenvervoer en van duurzaamheid en innovatie;
  • verbinding met Brabantse ontwikkelingen en leefomgevingsvraagstukken;
  • een relevant Brabants en landelijk netwerk.

Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL)

De focus in de advisering van de PRL ligt op een mooie en toekomstbestendige leefomgeving in Brabant. Dat is een uitdaging in een dynamische tijd van transities van landbouw, klimaat en energie, in een dichtbevolkte en bedrijvige provincie. Hoe houden we stad en platteland in Brabant bereikbaar, hoe ziet dan slimme en duurzame mobiliteit er uit en wat betekent dat voor de leefomgeving? Tegen deze achtergrond adviseert de PRL over uiteenlopende vraagstukken zoals leegstand, veehouderij en werklocaties; en ook over concrete infrastructurele projecten zoals de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat bij de A58 en het tracé N279 Veghel – Asten.

Meer informatie, zie ook de webpagina van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving.

Werkwijze Provinciale Raad voor de Leefomgeving  

De PRL bestaat uit 10 raadsleden:

  • de raadsleden en voorzitter zijn onafhankelijk, zonder last of ruggespraak en kennen geen vertegenwoordigend karakter, ze worden op persoonlijke titel en op grond van hun expertise benoemd;
  • de raadsleden zijn voor een termijn van 4 jaar benoemd en kunnen één keer worden herbenoemd;
  • de PRL komt maximaal 6 keer per jaar samen. Tussentijds kan aan raadsleden gevraagd worden om rond een specifiek adviestraject een bijdrage te leveren;
  • raadsleden krijgen een vaste jaarlijkse vergoeding;
  • de raad heeft een evenredige verdeling naar inhoud en achtergrond van praktijk, beleid en wetenschap.

BrabantAdvies

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving is onderdeel van BrabantAdvies. Dit is het onafhankelijk provinciaal advieshuis voor complexe vraagstukken op de afzonderlijke en gecombineerde domeinen gezondheid, omgeving, economie en de toekomst van Brabant. BrabantAdvies herbergt daarvoor vier onafhankelijke adviesraden. Naast de PRL zijn dat de Provinciale Raad Gezondheid Brabant, de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant en de raad Young Professionals Brabant.

De raden hebben met hun inzichten vanuit de wereld van kennis, praktijk en beleid een signalerende en agenderende rol. Ze houden Provinciale en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant scherp in de uitvoering van hun taken. BrabantAdvies doet dit door onafhankelijk, gevraagd én op eigen initiatief advies te geven en levert hiermee een bijdrage aan de onderbouwing van het beleid en de politieke keuzes. De adviezen gaan over onderwerpen die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor Noord-Brabant. Meer informatie: www.BrabantAdvies.com

De werkorganisatie

Het team van BrabantAdvies voert het advieswerk uit en bestaat uit een directeur, vier adviseurs en een office management. Iedere raad wordt door één van de adviseurs in de rol van secretaris ondersteund. Voor de adviezen organiseren we o.a. expertmeetings en betrekken daar leden van de adviesraden bij. Soms wordt met één raad samengewerkt, soms is dat interdisciplinair vanuit twee of meerdere raden. Het bestuur van stichting BrabantAdvies wordt gevormd door het College van Overleg, bestaande uit de voorzitters van de vier Raden en de directeur.

Hebt u interesse, wilt u meer weten, neem dan contact op met Sjors Willems, beleidsadviseur en secretaris van de PRL bij BrabantAdvies, via telefoonnummer 073-3030286.

U kunt uw motivatie en CV sturen naar  info@brabantadvies.com. Graag vóór 19 oktober 2019 onder vermelding van ‘vacature mobiliteit Raadslid PRL’.