‘Next Landscape, naar een duurzame samenleving’

Ter gelegenheid van het afscheid van Leo Dubbeldam bij BrabantAdvies werd ik benaderd om tijdens zijn afscheidsbijeenkomst in De Verkadefabriek mijn visie te delen over het thema: Brabant nu, Brabant straks ‘Next Landscape’. Omdat ik een belangrijke boodschap wilde delen, staat deze keer ook mijn blog in het teken van deze presentatie:

Een aantal jaar geleden heb ik de studie plattelandsvernieuwing succesvol afgerond, maar dit maakt mij geen expert op het gebied van ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling. Daarom wil ik praten vanuit mijn ervaringen met een nieuwe mindset, namelijk de mindset van jongeren.

Wij als jongste generaties maken ons grote zorgen over onze toekomst. Hoe gaan we goed om met onze aarde, zodat de wereld waarin wij leven ook een leefbare plek blijft voor de jongste en toekomstige generaties? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de wereld gelijke kansen krijgt?

In 2016 zijn door de Verenigde Naties 17 werelddoelen, ofwel de 17 Global Goals, in het leven geroepen. Deze doelen zijn ondertekend door wereldleiders van 193 landen. En dan denk je al gauw dat het gaat over klimaatverandering en duurzame energie. Dat klopt, die doelen zijn zeker. Maar nog meer doelen gaan over sociale rechtvaardigheid en duurzame economische ontwikkeling.

Dat wil zeggen dat voorop staat dat we anders met elkaar moeten omgaan, onze rijkdommen en bodemschatten eerlijk met elkaar moeten delen en aan de aarde teruggeven wat we nemen. Duurzame ontwikkeling gaat over basisbehoeften voor iedereen, overal ter wereld, nu en in de toekomst.

Dit werkt alleen als we over landsgrenzen heen denken en het kan niet succesvol zijn als de helft van de wereld niet mee kan doen!

Als we dan denken aan Brabant nu, en Brabant straks ‘Next Landscape’, dan moeten we samen naar deze duurzame samenleving en toekomst toewerken.

In het stuk ter voorbereiding van dit onderwerp las ik het volgende:
Tot voor kort is de land- en tuinbouw in het landelijk gebied als grondgebruiker de dominante speler. Maar dat is aan het veranderen. Het bevorderen van gezondheid en daarbij een groene leefomgeving is steeds meer een prioritair uitgangspunt bij gebiedsontwikkeling.

Deze benadering klopt in mijn beleving niet met de stijgende wereldbevolking waar we mee te maken hebben. De alsmaar groeiende wereldbevolking creëert steeds meer vraag naar voedsel. En ons voedsel is een levensbelang. Om hierin te kunnen blijven voorzien, ook voor onze toekomstige generaties, moeten we niet alleen onze kijk op landbouw en voedsel veranderen, maar juist onze manier van landbouw en onze voedselconsumptie aanpassen.

We moeten meer aandacht geven aan eerlijk voedsel, dichtbij huis geproduceerd, in samenhang met de natuur. Daarvoor zijn leefbare communities in het buitengebied van levensbelang. Juist hier moeten we onze tijd en energie investeren. Het goede nieuws is dat we al een aantal goede voorbeelden hebben. Denk bijvoorbeeld aan voedselbossen of concepten als de Herenboeren. Ook kunnen we nuttig gebruik maken van de technologie, maar ook van de kennis en ervaringen van jonge migranten, zeker als het gaat over de kracht van de community.

De 17 Global Goals bereiken betekent terug naar de basis, goede voorbeelden en ideeën met elkaar delen en ondernemen en daarmee een duurzame samenleving en toekomst voor iedereen creëren, inclusief onze aarde. Dit begint bij de nieuwe mindset van jongeren en een gelijkwaardige samenwerking mét en empowerment van jongeren wereldwijd.

Beste Leo, namens de Raad van Young Professionals van BrabantAdvies wil ik je graag bedanken voor je jarenlange inzet en veel succes wensen in de toekomst!

Alice Korsch, Young Professional Brabant