‘Leegstand in Brabant: ongebruikte ruimte als toneel voor ondernemers..’

Provincie, gemeenten en andere partners hebben al langere tijd beleid gericht op het tegengaan van leegstand. Maar dat was niet genoeg. Bestuursakkoord 2016-2019 bevatte daartoe de oproep “Herbestemmen is het nieuwe bouwen”.

Met het programma Brabantse Aanpak Leegstand willen we onze provinciale inzet optimaliseren en met partners concrete leegstandsprogramma’s en transformaties verkennen, ontwikkelen en realiseren. 

-Statenmededeling Leegstand, 19 december 2017

Sinds kort neem ik deel, als raadslid van de Young Professionals, aan de werkgroep Leegstand van BrabantAdvies. Er zijn tijdens de eerste bijeenkomst meerdere ideeën naar boven komen drijven die mij ertoe aanzetten om hier een blog over te schrijven.

Het feit dat wij als Young Professionals betrokken worden in dit soort belangrijke maatschappelijke vraagstukken, geeft aan hoe hoog de mening van jongeren in het vaandel staat voor de provincie. Het is mooi dat we hierin mogen bijdragen. In zekere zin wel logisch, de toekomst van Brabant ligt immers in de handen van de jongere generatie. Er zijn al een hoop ideeën opgeworpen om leegstand tegen te gaan. Aan ons is de vraag gesteld wat voor duurzame oplossingen wij in deze kwestie, out of the box, kunnen verzinnen om bij te dragen aan een duurzaam Brabant.

Zoals ik al in een eerder blog schreef, is het thema dat bij ons als Young Professionals centraal staat voor 2018: ‘’Een leven lang spelen’’. Een leven lang spelen draait om lering trekken door te durven, doen en experimenteren. Om dit thema te doen leven, hebben we dit gebruikt als uitgangspunt om uitwerking te geven aan bovenstaande vraagstuk.

Huisvesten van start-ups in leegstaande detailzaken
Een mogelijkheid voor een vernieuwende aanpak is het huisvesten van start-ups in leegstaande detailhandel. Bied de bedrijfsruimte in eerste instantie gratis aan voor bijvoorbeeld een periode van drie maanden. Wanneer een start-up succesvol blijk en er geld het laatje binnenstroomt, is de voorwaarde dat een bepaald bedrag wordt betaald aan huur. Als de ondernemer de huur niet kan of wil betalen, dient hij dit tijdig aan te geven zodat er een nieuwe start-up gebruik kan maken van de betreffende ruimte. Met deze methode ontstaat er een duurzame oplossing voor leegstand.

Omtoveren van grotere ruimten naar flexwerkplekken
Een andere optie zou zijn om grote onbenutte ruimtes om te toveren naar kleinere flexwerkplekken voor (startende) ondernemers. Als er kunstzinnige uitingen of reclame op de buitenkant van de ramen kan worden bedrukt, kan dit bovendien zorgen voor lagere huurlasten – omdat de adverterende partijen maandelijks een financiële vergoeding overmaken voor de betreffende bedrukking. Daarnaast creëer je hiermee ook een sociale omgeving waarin ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en elkaar als klankbord kunnen gebruiken.

Ruimte benutten voor maatschappelijke doeleinden
Naast ondernemers, kunnen we ook de zwakkeren in onze samenleving helpen door ruimte goed te benutten. Zo kunnen onbestemde ruimtes gebruikt worden om bijvoorbeeld gedetineerden, werklozen of mensen in de bijstand te helpen. Ik zie het als onze verantwoordelijkheid om deze mensen te helpen groeien als zij daar behoefte aan hebben. Door de ruimte slim in te richten, kun je nuttige leer –of werkplaatsen maken en faciliteren in een zorgzamere en meer betrokken samenleving.

Kortom, we moeten simpelweg experimenteren! Het is zonde om potentiële kansen te laten liggen als er genoeg podium is om groei van onze samenleving te bewerkstelligen.

Heb je zelf ideeën om leegstand tegen te gaan? Laat het ons dan vooral weten! We staan open voor alle suggesties en feedback.

PS: Naar verwachting zal het advies over Leegstand in mei verschijnen. Interessant voor zowel provincie als voor de nieuwe gemeentebesturen.

Ronan Mohammed, lid Young Professional Brabant