´Levenslang F5-en met klooikoffers’

Mart Lavrijsen, Young Professional Brabant, vertelt..

Wij, de Young Professionals van BrabantAdvies, hebben gekozen om aan de slag te gaan met het thema ‘Een leven lang spelen’. Dit thema kan worden opgevat als creatieve side-kick van ‘leven lang leren’ en het advies ‘Toerusten & innoveren’ van BrabantAdvies. Wij hanteren hiervoor een drietal kapstokken waarmee je het onderwerp concreter kan maken:

  1. Een leven lang spelen op de werkvloer (employability);
  2. Een leven lang spelen en je persoonlijke ontwikkeling (“entreprenality”);
  3. Een leven lang spelen in netwerken en mét anderen/in verbinding met anderen.

Maar hoe kan Brabant een spelende regio zijn? In 2018 zal dit thema verder uitgekristalliseerd worden en zal de koppeling gelegd worden met de beoogde regiodeals van ‘Toerusten & innoveren’. Ter voorbereiding op het verder uitkristalliseren zijn de Young Professionals op bezoek geweest bij het hoofdkantoor van Microsoft Nederland in Amsterdam. Sinds 2009 is Microsoft Nederland “a Great Place To Work”, naar de maatstaven van het internationale GPTW Institute. Dat bleek een uitstekende plek om inspiratie op te doen.

relaxruimte bij Microsoft

Onder de rook van Schiphol vind je het hoofdkantoor van Microsoft Nederland. Microsoft is trots op de bedrijfscultuur en mede daarom worden er regelmatig rondleidingen gegeven. Ondanks dat het gebouw en de inrichting er in mijn ogen up-to-date uitziet gaat het pand vanaf 1 januari dicht wegens een grondige verbouwing. Het concept en bijbehorende interieur is nu zo’n 10 jaar oud en sluit niet meer aan op de huidige werkwijze en thema’s van Microsoft.

Wat mij direct opvalt bij binnenkomst is de sfeer. Met name de sfeer op de 1e verdieping, wat de ontvangstruimte is, straalt gezelligheid uit. Dat is wat anders dan hoe ik dat gewend ben op kantoor. Ook de relaxruimte springt in het oog. Verder valt op dat Microsoft het flexwerken tot in het uiterste heeft doorgevoerd. Niemand, inclusief de directie, heeft een eigen werkplek of parkeerplaats, iedereen wordt verplicht te flexwerken. Zo ontmoet je makkelijker andere medewerkers in het bedrijf. Het idee hierachter is dat door toevallige ontmoetingen nieuwe ideeën ontstaan. Dat dit concept zo goed is doorgevoerd heeft volgens Microsoft vooral te maken met het feit dat de directie voorbeeldgedrag toont. Microsoft is van mening dat voorbeeldgedrag de meest effectieve wijze is in het bevorderen van gedragsverandering.

Hit refresh!

Vanaf februari 2014 is Satya Nadella de CEO van Microsoft. Sinds zijn intrede vernieuwde hij Microsoft grondig. Zijn motto is “Hit refresh”, of, om in computertermen te spreken, druk continu op de F5-knop. Hit refresh staat synoniem voor de transformatie van Microsoft en over de technologieën die het leven van ons allemaal gaan beïnvloeden. We staan aan de vooravond van de grootste golf aan spannende technologieën die de mensheid ooit heeft gezien: artificial intelligence en augmented en mixed reality. Hit refresh staat ook synoniem voor kritisch naar jezelf blijven kijken, het behouden van de goede aspecten en je aanpassen op de punten waar nodig. Met Hit refresh raakt Satya Nadella een belangrijk aspect vanuit werkgelegenheid: werknemers bereiden zich maar beter voor op een loopbaan met veelvuldige veranderingen. De voorspelling luidt dat millennials gemiddeld liefst elf keer van baan veranderen tijdens hun carrière.

Als je het ként, kán je het dan ook?

Ons wordt uitgelegd dat Microsoft zichzelf probeert te organiseren als een grote school waarin de werknemers steeds worden uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen en te blijven leren. Dit doen ze ook door de inrichting van hun (nieuwe) pand, gebaseerd op het 70-20-10-model van Charles Jennings.

Het 70-20-10 model van Charles Jennings (bron: LearnWise.nl)

Uitgaande van het model van Charles Jennings leert een medewerker slechts 10% door formeel leren. Met behulp van cursussen, e-learnings dus. Dat lijkt niet veel. Als je je bedenkt dat de kennis die op deze manier wordt opgedaan snel verdampt, kun je je afvragen of je überhaupt medewerkers moet opleiden. Een gestructureerde manier van leren is iets dat veel medewerkers nodig hebben om succesvol kennis op te doen.

Microsoft stelt zich de vraag; je kunt het wel kénnen, maar kán je het dan ook? In veel beroepen leer je de kneepjes van het vak immers niet door middel van formeel leren. Microsoft zet daarom in op informeel leren. Het geleerde is direct toepasbaar en je gaat de ervaring langer onthouden zo is hun visie. Wat kun je ván elkaar leren? Microsoft werkt met een sociaal forum, zowel digitaal als fysiek op kantoor is men daarop ingericht. Microsoft wil de component zelf leren laten samen vloeien met samen leren. Ze willen wil geen klaslokaal zijn waar de wijsheid over de medewerkers wordt uitgestrooid. De meeste trainingen zijn dan ook op basis van vrijwillige deelname. Microsoft-managers vinden het belangrijk dat hun teams zich ontwikkelen. Zijn trots als hun medewerkers carrière maken.

Levenslang student

Ik vind dat een inspirerende aanpak en heb geprobeerd die te vertalen naar het onderwijs. Ons onderwijs is sterk gericht op het formele leren. We leren kinderen vaardigheden die morgen misschien waardeloos zijn. Meer dan de helft van de basisschoolkinderen belandt in functies die nu nog niet bestaan zo blijkt uit onderzoek van The World Economic Forum in 2016. Ik denk dat we het onderwijs meer moeten inrichten op wat we in de toekomst nodig hebben. Het gaat om onderscheid brengen in welke vaardigheden van alle tijden zijn en welke slechts een beperkte houdbaarheidsdatum hebben. Volgens mij is dat precies wat Satya Nadella bedoelt met Hit refresh. Hit refresh en dat een leven lang. Thomas Friedman, columnist van de NY Times, schreef onlangs: “Wie vandaag een levenslange werknemer wil zijn, is maar beter een levenslange student.”

When hitting F5 just isn’t enough!

Het refreshen van jezelf moet leuk zijn en het moet je uitdagen. Het liefst daarom F5-en op een speelse manier, waarbij je de ruimte krijgt om fouten te maken. Ik pleit er daarom voor om kinderen in het basisonderwijs speels kennis te laten maken met de vaardigheden van de toekomst, zoals programmeren. Programmeren leren via technisch Lego of, zoals Young Professional Kwafo ons onlangs tipte, via Google Kids Coding  De combinatie van vaardigheden die worden gevraagd in de toekomst en de speelse manier van leren lijkt mij ontzettend waardevol. Het op zoek gaan naar levenslange studenten als werknemers is niet de oplossing. Ik geloof dat iedere werknemers de wil heeft om te blijven leren als hij of zij op een leuke manier wordt uitgedaagd. De rol van gamification of serious gaming wordt daarbij in mijn ogen zwaar onderschat.

De klooikoffer

Microsoft is bezig om het Nederlandse onderwijs hierbij te helpen. Zo heeft Stichting FutureNL de expeditie Micro:Bit opgezet. Aan de oproep van de Stichting aan het bedrijfsleven om te doneren is breed gehoor gegeven. Grote (ICT-)bedrijven zoals Microsoft onderschrijven de visie van FutureNL om kinderen al in een vroeg stadium digitale vaardigheden te leren. In de expeditie krijgt elk tweetal leerlingen een “Digi-klooikoffer”. Met die klooikoffer kunnen leerlingen leren programmeren met de Micro:Bit, een kleine computer. Een fantastisch voorbeeld van spelend leren wat mij betreft. Ik pleit er dan ook voor, ter behoud én bevordering van de Nederlandse kenniseconomie, om dit soort spelend leren-concepten breder te ontwikkelen, dus niet alleen voor (basisschool)leerlingen. Ik kan niet wachten tot de dag dat de klooikoffer bij mij op het werk wordt geïntroduceerd!

Klooikoffers (bron: Lekkersamenklooien.nl