Reflectie op ‘Kiezen voor kwaliteit’

Het nieuwe Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Kiezen voor Kwaliteit’ was aanleiding voor een korte reflectie van BrabantAdvies.

BrabantAdvies heeft waardering voor het Bestuursakkoord: de cruciale opgaven zijn benoemd, de inzet op 2030 biedt een langetermijnperspectief, en er is sprake van continuïteit ten opzichte van de vorige bestuursperiode met nieuwe accenten.

Omdat het een akkoord is op hoofdlijnen, geeft BrabantAdvies enkele noties mee die van betekenis kunnen zijn voor de uitwerking van beleid door de provincie:

  • De inzet op de maatschappelijke transities vraagt om netwerkkracht en om een gezaghebbende bijdrage van de provincie hierin. Vernieuwende vormen van samenwerking, ook met betrokkenheid van inwoners, zijn gewenst. Bovendien zullen er bij transities ook verliezers zijn omdat er moet worden afgebouwd en uitgefaseerd. Ook dat vraagt aandacht;
  • Het akkoord geeft ruimte aan maatwerk. Tijdens de uitwerking en uitvoering is daarom ook het bewaken van samenhang relevant; welke doelen wil het bestuur gaan realiseren en hoe draagt het maatwerk hier aan bij? Hoe wordt gekozen als belangen onverenigbaar zijn?
  • Van sommige vraagstukken is de urgentie in Brabant steviger dan in andere provincies. Dit kan een aanleiding zijn om juist op deze thema’s ook nationaal of internationaal het verschil te maken. Denk aan bodem en water, of de landbouw- en voedselstrategie;
  • Kiezen voor kwaliteit betekent vaak ook kanteling van bestaande praktijken. Dit vraagt om scherpe agendering, vaak op de tafels waar de provincie één van de partners is.
  • Aandacht voor gezondheid en kwaliteit van (samen)leven zou een rode draad moeten zijn in de uitwerking en uitvoering van beleid.

BrabantAdvies ziet in het Bestuursakkoord uiteraard een mooie aanleiding om met Gedeputeerde Staten in gesprek te gaan over de inhoudelijke invulling van de advisering tijdens de komende bestuursperiode.

Klik hier voor de reflectie van BrabantAdvies.

Delen:

Gerelateerde berichten

BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
BrabantAdvies bestaat 5 jaar. En dat vieren we. Met deze maand elke week een teamlid in de schijnwerpers. In een korte volgreeks komen onze adviseurs aan het woord. Waar maken zij zich sterk voor? Welk advies of welke samenwerking vinden zij, met de uitdagingen waar Brabant vandaag voor staat, uiterst relevant? Maak kennis met de oproep van Alwin, Myrtille, Ruud, Sjors en Karin.
Brabant heeft te maken met forse personeelstekorten. Voor vrijwel alle beroepen zijn te weinig mensen te vinden. In het 2e kwartaal van 2021 kende Brabant 52.000 openstaande vacatures, meer dan anderhalf keer zoveel als het jaar ervoor. Bovendien is 1 op de 3 vacatures moeilijk vervulbaar. SER Brabant schreef een oproep aan Brabant. 
“Politiek is gebonden aan akkoorden, afspraken en verwachtingen. Dat maakt de onafhankelijke rol van BrabantAdvies zo belangrijk. De vrije blik op ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke vraagstukken die de provincie kan inzetten als richtingaanwijzer om tot beleid te komen.” Dat zegt Floris Alkemade, lid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving tijdens het symposium ‘Schaarse ruimte: grenzen trekken of grenzen verleggen?’ dat op 3 november plaatsvond in de LocHal in Tilburg. Het symposium werd georganiseerd ter ere van het vijfjarig bestaan van BrabantAdvies.