Op de Dag van de Gezondheid riep Sacha Ausems, voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid, op om gezamenlijk in actie te komen: ‘Om kokend water te krijgen, heb je heel veel bewegende moleculen nodig’. Met invulkaarten die letterlijk aan een rode draad op het kennisplein hingen haalde de PRG ideeën en inzichten op om het water ook daadwerkelijk aan de kook te krijgen.

Brede opgave
De Provinciale Raad Gezondheid vindt dat gezondheid en welzijn basisprincipes zijn voor iedereen, een fundament voor ieders leven en voor de samenleving. Het beschermen en bevorderen van gezondheid vraagt om doelgericht gezondheids-, welzijns-, sociaal-economisch en ruimtelijk omgevingsbeleid. Een brede opgave die we alleen samen met partners kunnen oppakken. We zullen er samen de schouders onder moeten zetten als we in 2030 drie extra gezonde levensjaren gerealiseerd willen hebben voor elke Brabander. Zéker als het gaat om het verbeteren van de gezondheid van de mensen met de grootste gezondheidsachterstanden.

Rode Draad Gezondheid
De PRG stelde tijdens de Dag van de Gezondheid deelnemers de vraag: Wat is nodig om écht gezondheidswinst te boeken in Brabant?  De antwoorden vormden een rode draad door het Kennisplein.

Lees hier de korte impressie van de ideeën die de Dag van de Gezondheid heeft opgeleverd.

Een greep uit de reacties: 

  • ‘Vertaling van wetenschappelijke inzichten naar handvatten voor de praktijk. Inzetten van studenten als sociaal kapitaal.’
  • ‘Zet in op de verleidingsstrategie van de omgeving.’
  • ‘Altijd stilstaan bij de vraag: Wat is er nou echt nodig? Niet altijd vernieuwen maar behouden en versterken wat werkt.’
  • ‘Veel minder subsidiepotjes. Veel meer structurele langjarige aandacht.’
  • ‘Samen met de bewoners in de wijken.’
  • ‘Stel jezelf de vraag: wat als we ‘het systeem’ aansluiten bij de ‘zwaksten’? De ‘sterken’ redden het toch wel.’

De input die is opgehaald neemt de PRG mee in haar advies over de uitvoering van het provinciale gezondheidsbeleid.

"
Chronisch ziek is vaak ook chronisch arm.
"
Betrek ervaringsdeskundigen.
"
Van Health in all Policies naar Quality in Policies.
"
Praat niet over 'kloof' maar over'brug'.
"
Het gaat om ontmoeten in gelijkwaardigheid.
Previous slide
Next slide

Werk aan winkel
Tijdens de Dag van de Gezondheid werd duidelijk dat er al heel veel gebeurt in Brabant: via lokale initiatieven, door gemeenten, GGD’en, zorgverzekeraars en allerlei andere partijen die steeds meer inzetten op preventie, en door de provincie die actief op zoek is naar manieren om alle betrokkenen daarbij te ondersteunen. Tegelijkertijd mag er nog wel een tandje bij: we kunnen de fysieke leefomgeving (groene ruimte, ontmoetingsmogelijkheden, voorzieningen), sociaaleconomische omstandigheden en gezondheid nóg beter aan elkaar verbinden, gezondheid nóg meer leidend laten zijn in beleid en uitvoering, en nóg meer aansluiten bij wat de burger nodig heeft.

De Dag van de Gezondheid werd georganiseerd door de Provincie Noord-Brabant samen met haar partners BrabantAdvies, Care Innovation Center, GGD, Slimmer Leven en Zorgbelang.