Gedeputeerde Staten hebben Sacha Ausems benoemd tot voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) en lid van het College van Overleg BrabantAdvies. Mevrouw Ausems neemt vanaf 1 april 2023 de taken over van Wim van der Meeren.

Sacha Ausems is sinds 2021 burgemeester van Waalwijk. Daarvoor is zij jarenlang werkzaam geweest in diverse sectoren in de gezondheidszorg, maatschappelijke kinderopvang en het bedrijfsleven. In de zorg was ze onder andere werkzaam als directeur-bestuurder bij Stichting Sint Jozefoord, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humankind, directeur intramurale en specialistische zorg bij Thebe, Director Health bij IG&H consulting en programmamanager acute zorg in het Amphia ziekenhuis. Daarnaast vervulde zij diverse toezichtrollen in de gezondheidszorg en de maatschappelijke sector.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “De Provinciale Raad Gezondheid adviseert en houdt ons scherp. Gezondheid loopt als een rode draad door ons provinciale beleid. Daar werken we aan binnen ons beleid, bijvoorbeeld door meer fietspaden aan te leggen, te werken aan schonere lucht of innovatieve technologie op het gebied van gezondheid te stimuleren. Met haar ruime ervaring, beide in de gezondheidszorg en bestuurlijk, weet ik zeker dat ze een waardevolle bijdrage kan leveren om Brabant een fijne en gezonde plek te maken om te wonen, werken en leven.”

Sacha Ausems: “Gezondheid is de basis in ons leven. Als je gezondheid je in de steek laat, merk je pas hoe kwetsbaar je leven en je geluk is. Ik draag graag bij aan het provinciale beleid voor gezonder Brabant, gezonde Brabanders en een gezonde zorgsector in Brabant.”

Een gezond Brabant voor iedereen
De Provinciale Raad Gezondheid is een van de vier adviesraden van BrabantAdvies. De adviesraad richt zich specifiek op een gezond Brabant voor iedereen. Ze houdt bestuurders scherp en steekt als het nodig is de vinger op om aandacht te vragen voor urgente vraagstukken. Denk aan het risico op zoönosen, gezonde verstedelijking en schone lucht, maar ook sociale ongelijkheid, vergrijzing en het verlies van bestaanszekerheid. Ook Ivka Orbon, directeur bij BrabantAdvies is blij met de komst van Ausems: ‘Wij zijn heel blij met de benoeming van Sacha Ausems als voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid. Niet alleen vanwege het feit dat haar ervaring in de zorg en in het bestuur naadloos aansluit, maar ook omdat ze verbindende kwaliteiten inbrengt die BrabantAdvies, maar vooral ook het Brabants bestuur en de politiek de komende jaren verder zal helpen’.

Klik hier voor het persbericht.

Meer informatie over de PRG, neem contact op met Kirsten Baken, secretaris van de PRG.