Samenwerking

VABIMPULS biedt nieuw perspectief voor boer en omgeving. Onafhankelijke deskundigen ondersteunen en begeleiden eigenaren van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB's) bij het maken van hun keuzes en het verder brengen van hun plannen.