Samenwerking

VABIMPULS biedt nieuw perspectief voor boer en omgeving. Onafhankelijke deskundigen ondersteunen en begeleiden eigenaren van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB's) bij het maken van hun keuzes en het verder brengen van hun plannen.
Twee zware infectieziekte-uitbraken, Q-koorts en Covid-19, hebben Brabant harder getroffen dan welke andere provincie. Beide uitbraken betroffen zoönosen: infectieziekten die overgedragen worden van dier op mens. Daarom werd in 2010 het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) opgericht.