Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Twee zware infectieziekte-uitbraken, Q-koorts en Covid-19, hebben Brabant harder getroffen dan welke andere provincie. Beide uitbraken betroffen zoönosen: infectieziekten die overgedragen worden van dier op mens. De gevolgen van dergelijke infectieziekten kunnen desastreus zijn, voor zowel mens als dier en de samenleving als geheel. Zoönosen vormen ook in de nabije toekomst een risico voor Brabant en daarop moeten we voorbereid zijn. Daarom werd in 2010 het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) opgericht.

Het BKZ is een informeel netwerk waarin ca. 35 professionals uit de humane, veterinaire en milieusector (provincie, waterschappen, GGD’en, huisartsen, dierenartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, microbiologen, infectieziekten-epidemiologen, milieu(gezondheids)kundigen, opleidingen, ZLTO, belangenverenigingen) zich hebben verenigd. Met al deze partijen rond de tafel streeft het BKZ ernaar om de aanpak van zoönoserisico’s in Brabant naar een hoger niveau te tillen: door kennis en ervaringen uit te wisselen, samenwerking te stimuleren en knelpunten te signaleren. Speerpunten betreffen onder andere het vergroten van zoönosebewustzijn onder burgers, professionals en overheden, het verbeteren van surveillance en diagnostiek en een veilige inrichting van stedelijk en landelijk gebied.

De provincie Noord-Brabant heeft de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies de opdracht gegeven i.s.m. de Brabantse GGD’en een coördinerende rol te pakken en zorg te dragen voor kennisuitwisseling en verbreding, scholing, onderzoek en beleidsadvisering. Voor meer informatie over het BKZ, klik op: BKZ | Brabants Kennisnetwerk Zoönosen
Contact:

BrabantAdvies
Kirsten Baken, secretaris BKZ
T: 073-3030286
E: info@brabantadvies.com

Delen:

Gerelateerde samenwerkingen

VABIMPULS biedt nieuw perspectief voor boer en omgeving. Onafhankelijke deskundigen ondersteunen en begeleiden eigenaren van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB's) bij het maken van hun keuzes en het verder brengen van hun plannen.