Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Brabant wordt al jaren geteisterd door zogenaamde zoönosen: infectieziekten die overgedragen kunnen worden van dier op mens. De gevolgen van dergelijke infectieziekten kunnen desastreus zijn, voor zowel mens als dier en de samenleving als geheel. De huidige coronapandemie laat dat op een pijnlijke manier zien. Onder andere door de omvangrijke Q-koortsepidemie in 2009 is er in Brabant inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan, zowel in de praktijk als in de wetenschap.

 

Daarom is in januari 2010 het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) opgericht. Professionals uit de humane, veterinaire en milieusector hebben zich in dit kennisnetwerk verenigd om mens- en diergezondheid (One Health) te beschermen en te bevorderen en nieuwe zoönosen te voorkomen, te agenderen en te behandelen. Het BKZ bestaat uit 25 kernleden en circa 250 leden die digitaal zijn aangesloten. Tot de doelgroep van het BKZ behoren deskundigen van verschillende disciplines, zoals: huisartsen, medisch specialisten, verzekeringsartsen, medewerkers GGD, veterinair deskundigen, milieu(gezondheids)kundigen, zorgverzekeraars, gemeenten, de provincie Noord-Brabant, andere provincies en patiëntenorganisaties.

 

De provincie Noord-Brabant heeft de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies de opdracht gegeven i.s.m. de Brabantse GGD’en een coördinerende rol te pakken en zorg te dragen voor kennisuitwisseling en verbreding, scholing, onderzoek en beleidsadvisering. Voor meer informatie over het BKZ, klik op: BKZ | Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

 

Contact:
BrabantAdvies
Kirsten Baken, secretaris BKZ
T: 073-3030286

Delen:

Gerelateerde samenwerkingen

VABIMPULS biedt nieuw perspectief voor boer en omgeving. Onafhankelijke deskundigen ondersteunen en begeleiden eigenaren van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB's) bij het maken van hun keuzes en het verder brengen van hun plannen.