VABIMPULS

VABIMPULS is een project voor eigenaren van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB’s). Onafhankelijke deskundigen ondersteunen en begeleiden deze eigenaren bij het maken van hun keuzes en het verder brengen van hun plannen. Dat doen ze met een open en constructieve houding en daarbij kijken zij naar wat wel mogelijk is. Allerlei opties voor een nieuwe toekomst kunnen de revue passeren, van sloop tot verkoop, van overdracht tot herbestemming. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat toekomstplannen passen bij de wens van de eigenaar, de ambities van de gemeente, de karakteristieken van het Brabantse landschap en dat ze haalbaar zijn.
De onafhankelijkheid van VABIMPULS is een groot goed. Het onderzoeken van en besluiten over een nieuwe toekomst is vaak niet gemakkelijk. Daar hoort nauwe samenspraak met de gemeente bij, of het nieuwe initiatief past op de locatie en welke vervolgstappen nodig zijn.

 

VABIMPULS is ontstaan vanuit het initiatief van provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten, Stimulus Programmamanagement en BrabantAdvies. Het project is gericht op het terugdringen en voorkomen van leegstand, het tegengaan van ondermijning, het stimuleren van vernieuwing in de landbouw en verbetering van de omgevingskwaliteit in het buitengebied van Brabant.
Met ruim drie jaar ervaring en meer dan zeshonderd aanvragers, levert het project belangrijke bouwstenen voor kennisontwikkeling en kennisdeling over de transitie van het buitengebied. VABIMPULS is bij BrabantAdvies ondergebracht. Dit biedt VABIMPULS niet alleen een onafhankelijke positie. Ook zijn de inzichten uit de praktijk een relevante bron in onze advisering over leefomgeving, economie en gezondheid.
Voor meer informatie over VABIMPULS: zie www.vabimpuls.nl

 

Contact:
BrabantAdvies
Peer Verkuijlen, projectleider VABIMPULS

Delen:

Gerelateerde samenwerkingen

Brabant wordt al jaren geteisterd door zogenaamde zoönosen: infectieziekten die overgedragen kunnen worden van dier op mens.