VABIMPULS

VABIMPULS biedt nieuw perspectief voor boer en omgeving. Onafhankelijke deskundigen ondersteunen en begeleiden eigenaren van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB’s) bij het maken van hun keuzes en het verder brengen van hun plannen. Dat doen ze met veel persoonlijke aandacht, een open en constructieve houding en daarbij kijken zij naar wat mogelijk is. Allerlei opties voor een nieuwe toekomst kunnen de revue passeren, van sloop tot verkoop, van overdracht tot herbestemming. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat toekomstplannen passen bij de wens van de eigenaar, de ambities van de gemeente, de karakteristieken van het Brabantse landschap en dat ze haalbaar zijn.

VABIMPULS is ontstaan vanuit het initiatief van provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten, Stimulus Programmamanagement en BrabantAdvies. Het project is gericht op het terugdringen en voorkomen van leegstand, het tegengaan van ondermijning, het stimuleren van vernieuwing in de landbouw en verbetering van de omgevingskwaliteit in het buitengebied van Brabant.

Met bijna vijf jaar ervaring, een unieke aanpak en meer dan zevenhonderdvijftig aanvragers, levert het project nu belangrijke bouwstenen voor kennisontwikkeling en kennisdeling over de transitie van het buitengebied. VABIMPULS is bij BrabantAdvies ondergebracht. Dit biedt VABIMPULS niet alleen een onafhankelijke positie. Ook zijn de inzichten uit de praktijk een relevante bron in onze advisering over leefomgeving, economie en gezondheid.

Voor meer informatie over VABIMPULS: zie www.vabimpuls.nl of lees de ervaringen in het magazine ‘Dynamiek op het platteland’.

Contact:

BrabantAdvies
Peer Verkuijlen, projectleider VABIMPULS

Delen:

Gerelateerde samenwerkingen

Twee zware infectieziekte-uitbraken, Q-koorts en Covid-19, hebben Brabant harder getroffen dan welke andere provincie. Beide uitbraken betroffen zoönosen: infectieziekten die overgedragen worden van dier op mens. Daarom werd in 2010 het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) opgericht.