Vrijdag 1 juli brachten Tristan Every, voorzitter van SER Aruba, en Gerard Richardson, secretaris van SER Sint Maarten, een bezoek aan BrabantAdvies. In het kader van de onderlinge contacten werd gesproken over diverse sociaaleconomische thema’s.

Onderwerpen die spelen op Aruba en Sint Maarten zijn de herziening van het belastingstelsel en aanpassing van het minimumloon. Daarnaast werd gesproken over diversificatie van de economie; hoe kunnen, naast de alom vertegenwoordigde toeristische sector, andere pijlers worden versterkt zoals innovatieve bedrijvigheid en ICT?

Wat betreft Brabant kwamen de aanpak van personeelstekorten en het leefomgevingsbeleid aan bod. Daarnaast werd stilgestaan bij de organisatieopbouw en werkwijze van BrabantAdvies, waarin integraal samenwerken tussen de vier adviesraden centraal staat. ‘Heel interessant om te horen wat er allemaal speelt,’ aldus SER Aruba-voorzitter Every. ‘Belangrijk om dit contact te onderhouden en goed te blijven observeren hoe in Brabant adviezen worden opgepakt en uitgebracht.’