SER Curaçao brengt bezoek aan BrabantAdvies

De heer Raúl Henriquez (directeur-secretaris) en mevrouw Miloushka Sboui-Racamy (senior adviseur) van de Sociaal-Economische Raad Curaçao brachten op woensdag 21 juli jl. een werkbezoek aan BrabantAdvies. De bijeenkomst stond in het teken van een kennismaking tussen de SER Brabant en SER Curaçao.

Henriquez en Sboui-Racamy bezoeken tijdens hun verblijf in Nederland meerdere organisaties, waaronder de landelijke SER, vakbond FNV en de planbureaus. De regionale SER’en – waaronder die van Brabant – zijn in het bijzonder interessant gezien de schaal van de opgaven. “Dat wil uiteraard niet zeggen dat aanpakken één op één toepasbaar zijn,” aldus Henriquez. “Maar het leren van elkaars werkwijze en de integrale aanpak van BrabantAdvies is verhelderend.”

De directeuren van SER Sint Maarten en SER Aruba namen, net als de voorzitter van SER Brabant, digitaal deel aan de bijeenkomst. Dit zorgde voor een vruchtbare uitwisseling op het thema migratie. Curaçao, Sint Maarten en Aruba hielden op dit thema in 2019 een internationale werkconferentie. Met de nabijheid van Venezuela kent het Caribisch gebied een dynamische situatie. De verwachting is dat na de coronacrisis de migratie weer zal aantrekken, wat vraagt om een lange termijnaanpak gericht op o.a. integratie. SER Curaçao publiceerde recent twee rapporten over het thema en komt binnenkort met een afsluitend beleidsadvies.

Na afloop van de inhoudelijke bijeenkomst spraken de directeuren de wens uit de samenwerking te continueren. “We zijn vanmiddag bekend geraakt met elkaar organisaties, de thema’s die spelen en onze werkwijzen. Hopelijk is dat de opmaat voor een effectieve werkrelatie,” aldus SER Brabant-voorzitter Elphi Nelissen.

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.