De heer Raúl Henriquez (directeur-secretaris) en mevrouw Miloushka Sboui-Racamy (senior adviseur) van de Sociaal-Economische Raad Curaçao brachten op woensdag 21 juli jl. een werkbezoek aan BrabantAdvies. De bijeenkomst stond in het teken van een kennismaking tussen de SER Brabant en SER Curaçao.

Henriquez en Sboui-Racamy bezoeken tijdens hun verblijf in Nederland meerdere organisaties, waaronder de landelijke SER, vakbond FNV en de planbureaus. De regionale SER’en – waaronder die van Brabant – zijn in het bijzonder interessant gezien de schaal van de opgaven. “Dat wil uiteraard niet zeggen dat aanpakken één op één toepasbaar zijn,” aldus Henriquez. “Maar het leren van elkaars werkwijze en de integrale aanpak van BrabantAdvies is verhelderend.”

De directeuren van SER Sint Maarten en SER Aruba namen, net als de voorzitter van SER Brabant, digitaal deel aan de bijeenkomst. Dit zorgde voor een vruchtbare uitwisseling op het thema migratie. Curaçao, Sint Maarten en Aruba hielden op dit thema in 2019 een internationale werkconferentie. Met de nabijheid van Venezuela kent het Caribisch gebied een dynamische situatie. De verwachting is dat na de coronacrisis de migratie weer zal aantrekken, wat vraagt om een lange termijnaanpak gericht op o.a. integratie. SER Curaçao publiceerde recent twee rapporten over het thema en komt binnenkort met een afsluitend beleidsadvies.

Na afloop van de inhoudelijke bijeenkomst spraken de directeuren de wens uit de samenwerking te continueren. “We zijn vanmiddag bekend geraakt met elkaar organisaties, de thema’s die spelen en onze werkwijzen. Hopelijk is dat de opmaat voor een effectieve werkrelatie,” aldus SER Brabant-voorzitter Elphi Nelissen.