SER Curaçao brengt bezoek aan BrabantAdvies

De heer Raúl Henriquez (directeur-secretaris) en mevrouw Miloushka Sboui-Racamy (senior adviseur) van de Sociaal-Economische Raad Curaçao brachten op woensdag 21 juli jl. een werkbezoek aan BrabantAdvies. De bijeenkomst stond in het teken van een kennismaking tussen de SER Brabant en SER Curaçao.

Henriquez en Sboui-Racamy bezoeken tijdens hun verblijf in Nederland meerdere organisaties, waaronder de landelijke SER, vakbond FNV en de planbureaus. De regionale SER’en – waaronder die van Brabant – zijn in het bijzonder interessant gezien de schaal van de opgaven. “Dat wil uiteraard niet zeggen dat aanpakken één op één toepasbaar zijn,” aldus Henriquez. “Maar het leren van elkaars werkwijze en de integrale aanpak van BrabantAdvies is verhelderend.”

De directeuren van SER Sint Maarten en SER Aruba namen, net als de voorzitter van SER Brabant, digitaal deel aan de bijeenkomst. Dit zorgde voor een vruchtbare uitwisseling op het thema migratie. Curaçao, Sint Maarten en Aruba hielden op dit thema in 2019 een internationale werkconferentie. Met de nabijheid van Venezuela kent het Caribisch gebied een dynamische situatie. De verwachting is dat na de coronacrisis de migratie weer zal aantrekken, wat vraagt om een lange termijnaanpak gericht op o.a. integratie. SER Curaçao publiceerde recent twee rapporten over het thema en komt binnenkort met een afsluitend beleidsadvies.

Na afloop van de inhoudelijke bijeenkomst spraken de directeuren de wens uit de samenwerking te continueren. “We zijn vanmiddag bekend geraakt met elkaar organisaties, de thema’s die spelen en onze werkwijzen. Hopelijk is dat de opmaat voor een effectieve werkrelatie,” aldus SER Brabant-voorzitter Elphi Nelissen.

Delen:

Gerelateerde berichten

Op 15 juli vond een zeer inspirerende VABIMPULS Event plaats. Opgedane ervaringen van bijna 4 jaar ondersteuning en begeleiding van ruim 650 initiatiefnemers werden tijdens deze bijeenkomst online gedeeld. Hiermee stimuleert VABIMPULS beweging in het landelijk gebied. Als vervolg hierop is er op 21 oktober een programma met verdiepende workshops waarin ontmoeting en uitwisseling letterlijk centraal staan: 'dynamiek op het Brabantse platteland'
Een gesprek met Jan Brands, directeur Cultuurconnectie en Barbara Brouwer, directeur Phoenix Cultuur Meierijstad over de stand van de cultuursector en de investeringen die nodig zijn voor een slagvaardige cultuursector in de samenleving. Want als de coronacrisis iets heeft bewezen, dan is het wel de grote waarde van kunst en cultuur. De sector draagt voor 3,7% bij aan het BNP, meer dan de landbouw. Tegelijkertijd hebben de ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus grote gevolgen voor de cultuursector. Niet alleen financieel, maar veel artiesten, kunstenaars, theatermakers zijn verloren gegaan voor de sector. En dat vraagt om duidelijke investeringen. Van provincies, gemeenten en bedrijven. Lees hier alle aanbevelingen.
Het is nu nog mogelijk om in Brabant te werken aan een zachte overgang en natuurlijke verbindingen tussen de steden, de dorpen en het omringende landschap. Die kans moeten we niet voorbij laten gaan. Martine Sluijs, Stadmaker/Parkmaker, wil een beweging op gang brengen. Om stedelijke gebieden leefbaarder, gezonder, socialer, klimaatbestendiger en biodiverser te maken. ‘In steden zien we initiatieven die de stad klimaatbestendiger en natuurlijk maken. Die beweging kunnen we ondersteunen en laten groeien. Essentieel is daarbij: geen regels en sturing, maar de groepen opzoeken en hun ideeën verbinden. Hou het dichtbij, licht en luchtig. Uiteraard heeft de provincie grote invloed op het ruimtelijk beleid: als er gebouwd wordt, dan is dat het natuurinclusief en moet er ook ruimte zijn voor natuur. Daarbij moet ook geregeld zijn dat die nieuwe natuur onderhouden wordt.’ Lees hier de hele blog.
Brigitte Drees, CEO Pivot Park Oss, over de kansen en sense of urgency die corona heeft opgeleverd om nu echt veranderingen door te voeren. Investeren in de Brabantse pharmasector biedt kansen. Maar er is meer nodig dan medicijnen. ‘Zorg dat de volgende generaties gezond kunnen opgroeien. Naast voeding, beweging en inkomen, is het verbeteren van de luchtkwaliteit minstens even belangrijk. Voor Brabant betekent dat, dat er iets gedaan moet worden aan de veestapel. De provincie heeft een belangrijke rol in de ruimtelijke ordening en het gebruik van de ruimte. Via die weg kan zij zich richten op gezondheid met daarbinnen aandacht voor de tweedeling in de samenleving én de luchtkwaliteit.’ Deze blogreeks komt tot stand i.s.m. ArbeidsmarktInZicht.nl. Lees hier de hele blog.