Mini-symposium: Dataplatforms zijn niet plat!

Datum

Donderdag 3 juni 2021

TIJD

14.00 / 16.00 uur

Locatie

Online

De opkomst van dataplatforms is niet meer weg te denken, ook niet in Brabant. Van TomTom, Uber, tot aan Thuisbezorgd.nl. Tegelijkertijd staat de potentie van dataplatforms, als samenwerking om te komen tot nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, nog in de kinderschoenen. Maar ook die ontwikkeling gaat snel. Dataplatforms krijgen steeds meer en breder invloed, op de provincie en de Brabantse samenleving in zijn geheel. En dat roept nieuwe vragen op: wat zijn dataplatforms, hoe veranderen ze Brabant, welke potentie hebben ze en wat is nodig om deze te benutten én publieke belangen goed te kunnen borgen? Wat vraagt dit van de rol van de provincie Noord-Brabant?

Op donderdag 3 juni organiseert BrabantAdvies een online mini-symposium waar we niet alleen antwoord geven op deze vragen, maar vooral ook met u in gesprek gaan en reflecteren op ons advies: ‘Dataplatforms: de voedingsbodem voor morgen.  Hoe dataplatforms ondernemen, samenwerken, samenleven en besturen in Brabant veranderen.’

"
Dataplatforms bieden Brabant en het Brabantse bedrijfsleven allerlei ontwikkelkansen.
"
Dataplatforms bieden kansen in de transities waarvoor de Brabantse samenleving staat.
"
Platforms zijn er in vele soorten en maten. Maar elk platform bestaat uit drie componenten: data, infrastructuur en een community erop en er omheen.
"
Platforms komen overal op en raken aan de manier waarop de overheid kan opereren.
"
Er is een toenemende roep om eerlijke platforms.
"
Het is belangrijk dat Brabantse spelers dat spel rond data ook leren spelen.
"
Welke strategische visie hanteert de provincie op de rol van dataplatforms bij het sturen op maatschappelijke doelen?
Previous slide
Next slide

PROGRAMMA

14.00 – 14.08Digitale inloop
14.08 – 14.20Plenaire opening, we beginnen stipt om 14.08 uur – Nathan de Groot en Maurits Kreijveld
14.20 – 14.25Openingswoord – Elphi Nelissen
14.25 – 15.00De voedingsbodem voor morgen. Het advies in vogelvlucht – Karin van Steensel
15.00 – 15.05Korte break
15.05 – 15.35Dialoogsessie: Van maatschappelijke impact tot aan een lerende aanpak in de provincie – Ben Kokkeler, Joost Bol, Leo Kemps en  Marcel Thaens
15.35 – 15.40Officieel aanbieden advies aan gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen
15.40 – 15.45Afronding
15.45 – 16.00 Online borrel
  

SPREKERS

Elphi
Nelissen

Elphi is initiatiefneemster van Brainport Smart District, de slimme wijk van Nederland, waar technologie en data benut worden voor een betere kwaliteit van leven. Als voorzitter van SER Brabant is Elphi betrokken bij het advies.

Karin
van Steensel

Karin is beleidsadviseur bij BrabantAdvies en in die rol tevens medeauteur van het advies. Dat ze bij BrabantAdvies kennis uit verschillende werkvelden kan helpen integreren tot samenhangende adviezen die bijdragen aan Brabant, motiveert haar enorm.

Ben
Kokkeler

Ben is lector Digitalisering en Veiligheid bij Avans Hogeschool. Ben leverde een belangrijke bijdrage aan het advies via een studie naar de ontwikkeling van dataplatforms in Brabant. 

Joost
Bol

Joost is gepensioneerd coöperatief bankier. Sinds 2016 is Joost als voorzitter van Midden-Brabant Glas mede verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van het coöperatieve glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Midden-Brabant. Het afgelopen jaar heeft Midden-Brabant Glas een rol gespeeld in de totstandkoming van het advies.

Martijn
van Gruijthuijsen

Martijn van Gruijthuisen (VVD) heeft als lid van Gedeputeerde Staten bij de provincie Noord-Brabant de portefeuille Economie, Kennis en Talentontwikkeling. Martijn is opdrachtgever van het advies.

Marcel
Thaens

Marcel is Chief Information Officer bij de provincie Noord-Brabant. Samen met gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen is Marcel opdrachtgever van het advies. Marcel is met name benieuwd naar de rol van de provincie ten aanzien van dataplatforms.

Maurits
Kreijveld

Maurits is als expert betrokken geweest bij de totstandkoming van het advies. Maurits is futuroloog en strategisch adviseur bij Wisdom of the crowd.

Nathan
de groot

Nathan staat wekelijks als bevlogen moderator op een online podium. Op 3 juni is hij ook onze moderator. Hij heeft zich ontpopt als een generalist met een passie voor interactie. Prikkelend en scherp waar het moet, luchtig waar het kan.

Leo
Kemps

Leo is deskundige mobiliteit en logistiek. Als directeur van de Logistics Community Brabant zet hij in op samenwerking en innovatievermogen. Bij BrabantAdvies brengt hij zijn expertise o.a. op het terrein van digitalisering in. 

AANMELDEN

Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@brabantadvies.com.

Wilt u een collega of introducé laten aansluiten? Dat kan natuurlijk. Vermeld dat dan in uw aanmeldingsmail.

In de dagen voorafgaand aan het event ontvangt u van ons per email de juiste link naar het online platform.