Berichten

Reflectie op 'Kiezen voor kwaliteit'

Het nieuwe Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Kiezen voor Kwaliteit’…

Brabantse Barometer Concurrentiekracht gepresenteerd

Een vernieuwende kijk op de regionale concurrentiekracht van…

Iedereen telt! Brabants deltaplan voor arbeidsmarkt en onderwijs

Op 28 mei is het advies 'Toerusten en innoveren, een toekomstbestendig…

Vier toekomstbeelden van Agrofood Brabant in 2050 voor inspiratie en dialoog

Verdienen we in 2050 het geld met de productie van voedsel en…

Expeditiegids Brabant

Opgaven, perspectieven en cijfers voor de Provinciale Statenverkiezingen…

Omgevingsvisie: de bouwstenen

Vier Bouwstenen Omgevingsvisie afzonderlijk beschikbaar Op 16…

Advies Inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) heeft op verzoek…

PAS-projecten, advies PRL

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving, PRL, adviseert de volgende…

Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

#OneHealth: Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen speelde met…

Arbeidsmigratie in Brabant

Na signalen uit de samenleving over de groeiende problematiek…

Waardering voor samenwerking Windenergie A16

BrabantAdvies spreekt in haar advies over het ontwerp PIP Windenergie…

Ivka Orbon nieuwe directeur BrabantAdvies

Per 1 juni 2018 wordt Ivka Orbon de nieuwe directeur van BrabantAdvies.…

Kansen voor robotisering in Brabant

Hoe versnel je de ontwikkelingen van robotisering in Brabant? Met…