Themabijeenkomst Verstedelijking – een wereldse blik op de toekomst van Brabant – 21 oktober 2019

Wereldse blik op de toekomst van Brabant

De raad Young Professionals Brabant van BrabantAdvies onderzoekt in de periode najaar 2019 t/m juni 2020 een drietal belangrijke ontwikkelingen in Brabant: 1) verstedelijking, 2) circulaire economie en 3) welzijn & werk. Door middel van dialogen over deze ontwikkelingen en interviews met jongeren in Brabant én het buitenland zal in beeld worden gebracht hoe de jongere generatie tegen deze ontwikkelingen aankijkt, welke overeenkomsten, verschillen kansen zij ziet en welke uitdagingen dit (voor de toekomst) met zich mee brengt. Op basis hiervan volgen aanbevelingen hoe Brabant kan inspelen op deze ontwikkelingen.

 

Themabijeenkomst verstedelijking

Op 21 oktober 2019 van 11.00 tot 13.00 uur organiseert de raad Young Professionals Brabant een themabijeenkomst over verstedelijking, want de stad van de toekomst laat zich niet in beton gieten. Samen met jongeren in Brabant en het buitenland onderzoeken we tijdens deze themabijeenkomst kansen en uitdagingen op het gebied van wonen, een gezonde leefomgeving en een duurzaam voedselsysteem. Op basis hiervan volgen aanbevelingen hoe Brabant nu en in de toekomst kan inspelen op deze ontwikkeling. Young Professional Alice Korsch zal live vanuit Nepal aansluiten.

 

Programma:

10.30 uur   Inloop met koffie & thee
11.00 uur   Start bijeenkomst
11.10 uur   Presentaties door jongeren uit binnen- en buitenland
11.30 uur   Interactieve sessie en groepspitches
12.55 uur   Afsluiting
13.00 uur   Een duurzame lunch & napraten

 

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

 

Locatie

Strijp-S
Ketelhuisplein
5617 AE Eindhoven

 

Raad Young Professionals Brabant

In het nadenken over de toekomst van Brabant is de bijdrage van jonge mensen onmisbaar: het gaat immers over hún toekomst. En als we Brabant nú en in de toekomst aantrekkelijk willen houden, dan is inbreng van jongeren in het denken over de toekomst van groot belang. Het advieswerk van BrabantAdvies wordt daarom gevoed door de oorspronkelijke ideeën, hedendaagse meningen, kritische en vernieuwende opvattingen van de raad Young Professionals Brabant. De jongeren van de Raad Young Professionals Brabant zijn bij uitstek een gemêleerde groep jongeren die breed kan meedenken over de adviezen van BrabantAdvies aan de provincie. Ze zijn allemaal young professionals, wonend en werkend in Brabant, met een frisse, vernieuwende blik op de thema’s gezondheid, omgeving en economie.

 

Meer info en contact:

www.brabantadvies.com/young-professionals
Contactpersoon: Myrtille Verhagen, mverhagen@brabantadvies.com

Volg de Young Professionals Brabant op Instragram: https://www.instagram.com/youngprofessionalsbrabant/

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.