Het werkterrein van de drie adviesraden van BrabantAdvies omvat een breed veld van uiteenlopende onderwerpen. BrabantAdvies heeft deze onderwerpen in het werkprogramma daarom onderverdeeld in drie hoofdthema’s: