Afscheid Leo Dubbeldam in teken van toekomst Brabant

Den Bosch – Leo Dubbeldam heeft op dinsdag 3 juli afscheid genomen als directeur van BrabantAdvies. Verschillende collega’s en bekenden, waar Leo gedurende zijn carrière mee heeft samengewerkt, namen plaats op het podium. Tijdens het symposium ‘Brabant nu, Brabant straks’, onder leiding van John Dagevos, gingen zij in op drie belangrijke onderwerpen van het Brabant van nu én dat van de toekomst. Vooral de pitches van de young professionals sprongen daarbij in het oog.

      

Nieuwe economie: welvaart en welzijn

Er werd afgetrapt met het thema ‘Nieuwe economie’. Teun Meulepas – jonge ambtenaar van het jaar 2017 – deed de oproep om het niet enkel meer te hebben over Brabant als ‘de sterkst groeiende economische regio’. In plaats daarvan zijn we volgens hem toe aan een volgende fase, waar welzijn het grootste doel gaat worden. Die uitspraak zette tafelgasten Bert Pauli (gedeputeerde Economie & Internationalisering, provincie Noord-Brabant) en Jan Pelle (algemeen directeur van de BOM) aan het denken. De heren gaven aan dat het volgens hen toch vooral de grote digitale ontwikkelingen zijn die hun stempel drukken op de nieuwe economie (zoals big data, fotonica en artificial intelligence). Dat bedrijven niet zelfgenoegzaam moeten zijn, maar hier actief op moeten inspelen.

Next landscape: voedselproductie gegarandeerd?

Next landscape is het tweede thema dat besproken werd. Alice Korsch (raadslid van de Young Professionals Brabant) ging in op de rechtvaardigheid van het landschap. Is er eigenlijk wel voldoende ruimte voor duurzame voedselproductie? Slagen we erin om de wereldbevolking te voeden en is het landschap toegerust om nieuwe generaties gezond te houden? Hendrik Hoeksema (programmaleider transitie, ZLTO) en Peter Glas (raadslid Provinciale Raad Gezondheid en Watergraaf van Waterschap de Dommel) gingen daarop voort. Hoeksema stelde dat het landschap in feite van ons allemaal is.

Daarom moeten we een gezamenlijk gesprek hebben: wat is het produceren van voedsel ons waard? Glas deed de oproep dat ook bedrijven aandeel nemen in het koesteren en ontwikkelen van het landschap.

De Brabander bestaat (niet)

Als derde en laatste thema kwam ‘de Brabander’ in beeld. Kwestie die daarbij centraal stond: bestaat de Brabander eigenlijk wel? Die vraag was snel opgelost. Dé Brabander bestaat niet, hierover waren Kwafo Acquaah Arhin (raadslid Young Professionals Brabant), Ria Hilhorst (raadslid SER Brabant en bestuurder regionaal arbeidsmarktbeleid FNV) en Patrick Vermeulen (raadslid Provinciale Raad Gezondheid en directeur-bestuurder van het PON) het met elkaar eens. In Brabant wonen vele verschillende soorten mensen met allerlei kwaliteiten en kenmerken. De meesten hebben het goed en hebben een netwerk opgebouwd waar ze zich thuis voelen en terecht kunnen. Maar een vraag blijft wel: sta je ook klaar voor de personen waar je weinig mee gemeen hebt? Om Brabant vitaal te houden is het daarom belangrijk dat ook kwetsbare groepen mee kunnen doen, zoals kinderen die opgroeien in armoede (één op de negen in Brabant), stelde Ria Hilhorst.

Commissaris van de Koning aan het woord

Tegen het eind van de middag was het woord aan Wim van de Donk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. Van de Donk stipte in een boeiend betoog vele thema’s aan waar Leo Dubbeldam zich de afgelopen tientallen jaren mee heeft bezig gehouden. De Commissaris vroeg zich af: Durven we als Brabant nog radicaal te zijn? Zitten we niet teveel vast in routines? Hoe slagen we erin om dit om te buigen, zodat we hoognodige ontwikkelingen kunnen versnellen? Brabant is nog niet af, er is nog volop te doen. Ook voor BrabantAdvies is daarin een belangrijke rol weggelegd.

Van de Donk sloot zijn betoog af met de toekenning van de Hertog Jan aan Leo Dubbeldam, een onderscheiding voor Brabanders die zich gedurende langere tijd bijzonder hebben ingezet op een maatschappelijk terrein.

Tot slot werd het stokje overgedragen met de introductie van Ivka Orbon als nieuwe directeur van BrabantAdvies. Via de slotwoorden van dagvoorzitter Frank Petter kwam zodoende een eind aan de geslaagde middag.

Ter ere van het afscheid van Leo Dubbeldam is de bundel ‘Brabant nu, Brabant straks’ uitgebracht. Verschillende bekenden, waar Leo gedurende zijn carrière mee heeft samengewerkt, hebben hun licht laten schijnen over het Brabant van nu en dat van de toekomst. Met bijdragen van o.a. Erik van Merrienboer, Joks Janssen en Jan Baan en een voorwoord van Commissaris van de Koning Wim van de Donk. U kunt de bundel ‘Brabant nu, Brabant straks’ hier downloaden. Wilt u een exemplaar van de bundel ontvangen? Dit kan (zolang de voorraad strekt). Neem dan contact op met BrabantAdvies via info@brabantadvies.com.