Geslaagde kick-off Innovatiebeleid (+ download visiedocument)

Brabant staat voor innovatie. Door te innoveren creëren we nieuwe banen en vinden we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Maar hoe ziet de toekomst van innovatie eruit?

Een 50-tal geïnteresseerden dacht na over deze vraag tijdens de Kick-Off ‘Nxt Stps Brabant’ op de European Social Innovation Week in Tilburg. Donderdagavond 22 september gingen ze met elkaar in gesprek, als opmaat naar een uiteindelijk advies aan Gedeputeerde Staten.

 Visiedocument
De avond – geleid door SER Brabant-voorzitter Elphi Nelissen – startte met een presentatie van innovatiedeskundige Maurits Kreijveld. Hij presenteerde het visiedocument waarin hij beschrijft hoe de ‘Triple Helix’ zich tot een ‘Quadruple Helix’ ontwikkelt: de eindgebruiker komt in innovaties steeds meer centraal te staan. Een prikkelende start van het programma. Het visiedocument is hier te downloaden.

 Pitches
Vervolgens was het tijd voor drie pitches van inspirerende initiatieven.

Mike Dingemans van Fuji vertelde over de omschakeling van zijn bedrijf. Onder de opkomst van digitale fotografie ontwikkelde Fuji zich van een producent van filmrolletjes tot een bedrijf met brede digitale toepassingen.

Cassandra Vugts beschreef hoe op de SPARK Campus de inwoner centraal wordt gesteld bij innovaties in de bouwwereld. Ze riep daarbij op tot een ‘Call for Action’: Hoe kun je als overheid opdrachtgeverschap kantelen en de bewoner centraal stellen?

Marcel de Pender vertelde over zijn missie om met het Brainport Healthy Living Lab kleine initiatieven in de zorg & ICT op te schalen. Doel is om binnen 7 jaar tijd 100.000 inwoners te bereiken met proeftuinen in de zorg.

 Deelsessies
Tot slot van de avond gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over het toekomstig innovatiebeleid.

Dat leverde interessante input op voor het advies. Een kleine greep uit de reacties:

– Laat jongeren het voortouw nemen
– Betrek het MKB bij het innovatiebeleid
– Neem belemmerende regelgeving weg
– Creëer experimenteerruimte voor bedrijven
– Vraag om een overheid die durft, met lerend vermogen

 Research Community
De input van de avond wordt meegenomen in de Research Community: een online gespreksplatform van 10 t/m 24 oktober. Deelnemers gaan daar samen het gesprek aan over Innovatie, als verdere input voor het advies aan Gedeputeerde Staten dat in december zal volgen.

Opgeven voor de Research Community kan via deze link.

Het Visiedocument is hier te downloaden.