Publicatie ‘Meerjarenkader Provinciaal Arbeidsmarktbeleid’

Medio juni is door BrabantAdvies-SER Brabant advies uitgebracht over de hoofdlijnen van het provinciaal arbeidsmarktbeleid in 2016-2019. Gepleit wordt voor een onderscheidende en scherpe inzet van de provincie in de driehoek economie, arbeidsmarkt en onderwijs in aanvulling op de rol van de arbeidsmarktregio’s.