Leergang Hospitality Consultant van start

Gedurende de afgelopen jaren heeft de Provinciale Raad Gezondheid vanuit de alliantie ‘Beter eten, beter leven’ een nauwe relatie opgebouwd met de Vereniging Keukenmanagement Gezondheidszorg (VKGE). Het is gebleken dat de VKGE een zeer professionele partner is op het gebied van kennis en het netwerk op het gebied van voeding en gezondheid.

Eind februari is de VKGE in samenwerking met de Hotel Management School Maastricht (HMSM) en de Provinciale Raad Gezondheid de 6-daagse Leergang Hospitality Consultant gestart. Doel van de leergang is dat de deelnemer zelfstandig een gastvrijheidsontwikkelingstraject binnen een zorginstantie kan begeleiden als Hospitality Consultant en indien nodig en gewenst gebruik kan maken van de bijbehorende toolbox die de HMSM heeft ontwikkeld. Deze toolbox is gebaseerd op de 3H-visie (Hospitality, Human Touch en Managing Hapiness) van de HMSM. Tijdens de VKGE-Academiedag in oktober 2015 hebben de VKGE-leden al ervaring opgedaan met een aantal van dergelijke tools.

De VKGE heeft voor deze leergang eenmalig een substantieel budget vrijgemaakt om leden in de gelegenheid te stellen deze leergang te volgen. Om toegelaten te worden zijn criteria gesteld en de kandidaten hebben zich op 20 januari jl. gepresenteerd aan de selectiecommissie met vertegenwoordigers van de Provinciale Raad voor de Gezondheid, de HMSM en de VKGE.

Met concrete onderzoeksdoelen vanuit de eigen werkomgeving, aangevuld met aanbevelingen van hun Raad van Bestuur, hebben de kandidaten een heuse presentatie gegeven. Na afloop van de selectie dag ging het spreekwoordelijk licht op groen voor:

Rudy Arts (Stg. Sint Anna / Pantein)
René van Bruxvoort (Vincent van Gogh)
Patrick Fassbender (Laverhof)
Mike Kruijssen (Reinier van Arkel)
Birgit van Kuijk (Riethorst Stromenland / Schakelring)
Wim Rijkers (Maxima Medisch Centrum)
Jos Verstijnen (Archipel)
Roland Voets (Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis)

De HMSM was dermate enthousiast gemaakt dat het oorspronkelijk budget voor 5 kandidaten werd verhoogd naar 8 kandidaten. Een geweldig gebaar van de HMSM waar we hen zeer dankbaar en erkentelijk voor zijn.

De Leergang Hospitality Consultant is onlangs gestart en wordt in oktober 2016 afgerond met een presentatie aan de VKGE tijdens het Noise of Food & Bevarage Congres. Ook tussentijds zullen de cursisten hun ervaringen delen middels blogs op de VKGE website en presentaties tijdens de reguliere VKGE bijeenkomsten.

Meer informatie:
Myrtille Verhagen-Timmers
Rianne van den Heuvel