Onderzoeksrapport ‘Veehouderij en omwonenden’ gepubliceerd

Op 7 juli 2016 is het onderzoeksrapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ gepubliceerd door het RIVM. Tijdens het symposium op 7 juli zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd door het NIVEL, RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS) en Wageningen UR. Opvallende resultaten zijn:

  • Mensen die in de omgeving van veehouderijen wonen en COPD hebben, ondervinden daar vaker en/of ernstigere complicaties van.
  • Verder vonden de onderzoekers dat er meer longontstekingen in het onderzoeksgebied voorkomen dan in de rest van het land. Er werd een verband gevonden tussen pluimveehouderijen binnen 1 km afstand van de woning en een licht verhoogde kans op longontsteking.
  • Ook komen uit dit VGO-onderzoek aanwijzingen naar voren dat het wonen in de buurt van veehouderijen een nadelig effect heeft op de longfunctie. De vermindering van de longfunctie wordt gevonden bij mensen die veel veehouderijen in hun directe omgeving hebben, vooral bij de groep met 15 of meer bedrijven binnen een kilometer afstand. Het is het meest waarschijnlijk dat deze verandering veroorzaakt wordt door de blootstelling aan stoffen afkomstig van veehouderijen.

Klik hier voor het rapport en de samenvatting. De Tweede Kamer heeft op 7 juli middels deze kamerbrief gereageerd.
De Provinciale Raad Gezondheid heeft tijdens het symposium een oproep gedaan aan Den Haag, de provincie en de gemeenten om in het vertalen van de onderzoeksresultaten “gezondheid centraal te stellen”. Tevens is opgeroepen om, naast het berekenen van de kosten van maatregelen voor de veehouderij, ook de kosten te berekenen van vermindering van het aantal levensjaren en vermindering van de kwaliteit van leven. De reactie van de Provinciale Raad Gezondheid is als volgt:

 

  • Neem nu aan de hand van de onderzoeksresultaten van het VGO-onderzoek een aantal maatregelen en blijf niet hangen in onderzoek en het zoeken van nog meer bewijzen.
  • Voorkom gezondheidsrisico’s door de uitstoot van schadelijke stoffen aan te pakken.
  • Bescherm de gezondheid van omwonenden van veehouderijen door normen op te leggen voor afstand en cumulatie.
  • Bevorder de gezondheid van omwonenden door het ‘voorzorgsprincipe’, zoals opgenomen in de omgevingswet, uit te voeren. Hierbij kan een gezondheidskundig advies worden gevraagd aan de GGD. Dit advies dient meegenomen te worden in de besluitvorming bij vergunningverlening.
  • Geef antwoorden op vragen zoals: welk soort stallen en systemen voldoen? Welke afstanden dienen in acht genomen te worden? Welke dieraantallen?, etc.
  • Grijp als gemeenten Lokaal Gezondheidsbeleid en de Wet Publieke Gezondheid aan om de gezondheid van omwonenden te beschermen.

Verder kwam uit de dialoog tijdens het symposium naar voren dat gemeenten vaker gezondheidsadvies dienen te vragen aan de GGD. Ook bestemmingsplannen dienen op basis van dit rapport goed ingericht te worden. Het VGO-onderzoek biedt ruimte voor nieuw beleid.
Voor meer informatie: mvansantvoort@brabantadvies.com