Statenbrede steun voor Q-koortspatiënten via motie PS

De provincie Noord-Brabant wil voorkomen dat de kennis en ervaring, die zijn opgedaan met de Q-koortsepidemie, verloren gaan. Provinciale Staten van Noord-Brabant vragen via een op 20 januari jl. unaniem aangenomen motie aandacht voor de steun aan Q-koortspatiënten.

Hiermee reageren zij op het advies “Q-koorts: kennis en ervaring dreigen verloren te gaan” dat BrabantAdvies / Provinciale Raad Gezondheid op 16 januari jl. naar Brabantse bestuurders en de Tweede Kamer heeft gestuurd. Statenbreed is via de motie aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om de adviezen van BrabantAdvies ter harte te nemen en om bij de Tweede Kamer en verantwoordelijke ministeries aandacht te vragen voor deze problematiek.