Nieuws vanuit de PRL

Tijdens de novembervergadering ging de PRL in gesprek met Niek Bargeman van provincie Noord-Brabant over de demografische ontwikkelingen en hun impact op de Brabantse leefomgeving. Wanneer we kijken naar de toekomst dan zal de groei van de Brabantse bevolking afnemen. Vanaf 2040 wordt een lichte krimp voorzien. Verder is sprake van regionale verschillen in krimp en groei. In het stedelijk gebied groeit de bevolking, deze krimpt met name aan de randen van de provincie. Nu is bijvoorbeeld al sprake van krimp in het Land van Cuijk. Een andere belangrijke trend is de vergrijzing, vooral in het landelijke gebied. De PRL gebruikt deze waardevolle informatie voor zijn advisering over de omgevingsvisie.