Recente ontwikkelingen Q-koorts

Op 16 januari jl. heeft BrabantAdvies het advies ‘Q-koorts: kennis en ervaring dreigen verloren te gaan’ aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, aan het college van GS en aan de leden van PS.

Er is volop media-aandacht geweest voor dit advies; van landelijke media zoals de NOS en NRC, tot regionale media zoals Brabants Dagblad, Omroep Brabant en D-tv. Van krant tot radio en tv.

Naar aanleiding van het advies heeft Provinciale Staten is diezelfde week unaniem een motie aangenomen waarin de Staten aandacht vragen voor blijvende steun voor Q-koortspatiënten. Gedeputeerde Henri Swinkels heeft zich daarna ingespannen voor de patiënten op te komen. Hij heeft hiervoor diverse acties ondernomen en meerdere gesprekken gevoerd; zowel met patiënten als met bestuurders in Den Haag. Door deze inspanningen is de motie nu afgedaan.

BrabantAdvies heeft een brief van Minister Schippers van VWS ontvangen omdat de vaste Kamercommissie voor VWS de minister gevraagd heeft te reageren op het advies. De minister heeft ons laten weten dat zij ons advies  in een drieluik wil plaatsen samen met het Q-kompas van Q-support en het rapport van de Ombudsman. Ze wil in samenhang berichten wat ze met deze 3 adviezen wil doen. Reactie volgt dus nog.

Klik hier voor het Q-kompas van Q-support. Voor het rapport van de ombudsman, klik hier.

Contactpersoon: Myrtille Verhagen