Hoewel de luchtkwaliteit in Brabant de afgelopen jaren is verbeterd, veroorzaakt luchtverontreiniging nog steeds gezondheidsschade: Brabanders verliezen gemiddeld één levensjaar door vervuilde lucht. Ook hoort de Brabantse bodem bij de top van de meest chemisch verontreinigde bodems van Nederland, heeft één op de vier Brabanders last van ernstige geluidshinder en wordt één op de tien Brabanders ernstig gehinderd door geur.

Milieuvraagstukken staan daarom hoog op de agenda. Ook in Brabant. De provincie stelt in haar beleidskader Milieu stevige milieuambities vast. De stip op de horizon is een duurzaam Brabant met een schoon, gezond en veilig milieu door op alle aspecten beter te presteren dan het wettelijk minimum.

BrabantAdvies overhandigde vanochtend haar advies ‘Van stevige ambities naar een samenhangende aanpak’ aan gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie, Circulaire economie en Milieu).

We adviseren op hoofdlijnen:

  • Zorg voor een overtuigend verhaal. Een langetermijnvisie met verbanden tussen gezondheid en milieu bijvoorbeeld.
  • Creëer meer samenhang met andere beleidsterreinen. Vertaal ambities door naar een concrete en samenhangende aanpak.
  • Zet via een lerende aanpak samen met gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen Rijk en bedrijven in op gebiedsgericht maatwerk.
  • Blijf in verbinding met bedrijven en inwoners om ons milieu te verbeteren.

Het advies is op 3 oktober 2022 aangeboden aan gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie, Circulaire economie en Milieu): ‘Er zitten mooie elementen in het advies. Zo maakt het advies helder dat het milieubeleid in de kern gezondheidsbeleid is. Dat moeten we met elkaar vasthouden. Want voor je het weet wordt het een dogmatische discussie, terwijl we het over het uitgangspunt snel eens zijn. Niemand zal ontkennen dat gezonde lucht cruciaal is. Gezondheid gaat ons allemaal aan. Alleen als je dan gaat wegen hoe hard je hierop inzet en of je dat doet via normering of verleiding, daar zit de discussie.’

Verder benadrukt Spierings dat in de uitvoering van het beleidskader veel samenvalt. Ook in samenwerking met gemeenten en andere partners. Ze ziet een rol voor BrabantAdvies om het grotere plaatje te duiden en nogmaals te benadrukken waarom deze aanpak met elkaar, met gemeenten en andere partners, zo belangrijk is.

Het advies vindt u hier.