Uitgangspunt voor het gesprek was het eerder door BrabantAdvies uitgebrachte advies ‘Beweging vanuit vertrouwen. Leren van vijf jaar VABIMPULS’

Meerwaarde
Deelnemers erkenden unaniem de meerwaarde van de aanpak van VABIMPULS (VI): eigen regie, onafhankelijk, starten bij leefwereld van de plattelandsondernemer, allemaal elementen die zich de afgelopen vijf jaar als succesvol hebben bewezen. Ervaringsdeskundige Noortje Krol die inmiddels met hulp van VI een agrarisch kinderdagverblijf is gestart: ‘Ook de brugfunctie is erg belangrijk. Met een adviseur die de taal spreekt van overheid en ondernemer.’
Ook over de knelpunten was men het al snel eens: capaciteitsproblemen bij gemeenten, het ontbreken van een visie op het buitengebied, dichtgetimmerde wet- en regelgeving en gebrek aan mandaat om knopen door te hakken op gebiedsniveau zorgen ervoor dat de beweging stokt.

Rode draad
Over de vraag hoe verder werd intensief doorgepraat maar een rode draad liet zich wel zien: Zet de aanpak van VABIMPULS vooral voort. Bij gebiedsaanpakken: zorg dat je in de regio een goede uitvoeringsorganisatie hebt die niet top down toetst maar van onderaf aan verduurzaming werkt. VABIMPULS kan op dat niveau samen met het Ondersteuningsnetwerk slagkracht ontwikkelen. Ivka Orbon voegt daaraan toe: ‘Vertrouwen opbouwen bij de boer blijft belangrijk. Maar focus nu op het inrichten van het proces bij gemeente en regio. Daar moet de cultuuromslag plaatsvinden om de beweging op gang te houden.’

Next step
Binnenkort gaan we met het nieuwe college in gesprek over onze aanbevelingen uit het advies en de opbrengsten uit de workshops.

Klik hier voor de terugblik van de middag.

Meer informatie over VABIMPULS