Vier toekomstbeelden van Agrofood Brabant in 2050 voor inspiratie en dialoog

Verdienen we in 2050 het geld met de productie van voedsel en kennis voor de wereldmarkt? Of groeit Brabant uit tot de specialist in kringlooplandbouw? Zijn de ‘Googles’ van vandaag de supermarkten van de toekomst? Of is de Brabantse inwoner zelf boer?

Dit zijn beelden bij vier uiteenlopende toekomstscenario’s. Ze zijn handvatten om met een frisse blik naar de toekomst van de Brabantse agrofood te kijken. Duidelijk wordt dat voedselproductie aan veel maatschappelijke thema’s raakt. Zo verandert in elk scenario het gebruik en de inrichting van de ruimte. Ligt het accent op kringlooplandbouw en voedselproductie in de stad of ontstaan er grote foodclusters en krijgen we veel indoorfarming? Ook het thema voedselzekerheid verschilt per scenario. Hoe zorgen we voor voldoende voedsel bij misoogsten als gevolg van klimaatverandering of wanneer er handelsoorlogen optreden?

 

 

 

 

De scenario’s vormen zo een inspirerende voedingsbron voor de dialoog over de lange termijnagenda van de Brabantse agrofood, voor de daarbij horende strategie en daaruit voortvloeiende gezamenlijke acties.

BrabantAdvies ontwikkelde met bureau Wing de scenario’s in opdracht van provincie Noord-Brabant. Dit is gebeurd met deskundigen van agrofoodbedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden. Op 28 februari kreeg gedeputeerde Annemarie Spierings het eerste exemplaar van de toekomstverkenning aangeboden.

Klik hier voor het briefadvies en brochure ‘Agrofood Brabant in 2050’.

Bekijk de korte film voor een toelichting op de scenario’s.

Voor meer informatie:

Ivka Orbon
Sjors Willems

073 – 30 30 286

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.