Werklocaties ‘toekomstproof’: scherpere voorwaarden nodig

Nu de uitbreiding van logistiek ook de komende jaren in Brabant aan de orde is, zijn scherpere voorwaarden voor werklocaties noodzakelijk.  Voorkomen moet worden dat door wildgroei Brabant de rafelrand van de Randstad wordt. Ook is actie nodig om Brabantse bedrijventerreinen te laten aansluiten op de snelle en noodzakelijke veranderingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat en digitalisering. Dat blijkt uit het advies ‘Brabantse werklocaties toekomstproof.

 

Logistiek méér dan distributiecentra

Pieter Van Geel, voorzitter van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving van BrabantAdvies, stelt dat logistiek in Brabant onontkoombaar is vanwege de ligging op de route Schiphol, Rotterdam, Antwerpen, en ook richting Duitsland. “We plukken er de economische vruchten van. Logistiek is méér dan grote distributiecentra. Maar als we willen voorkomen dat Brabant de rafelrand van de Randstad wordt, dan moeten we eisen stellen aan de ruimtevragers. Niet alles kan overal en altijd. Laten we aansturen op hoogwaardige terreinen die aansluiten op de lokale economie en omgeving en waar we randvoorwaarden stellen aan bijdragen in de energietransitie, klimaatadaptatie en een gezonde werkomgeving.”

 

Ontwikkeling circulaire economie

Specifiek punt van aandacht is de ontwikkeling van de circulaire economie. Om grondstoffen en afval te hergebruiken zijn fabrieken nodig die vaak veel lawaai en geurhinder produceren. Dit kan niet op alle terreinen: enkel multimodaal ontsloten locaties in de hoge milieucategorieën zijn geschikt. “Zorg dat je deze functies voor de toekomst behoudt, voorkom dat er functieveranderingen plaatsvinden die later deze ontwikkeling belemmeren”, aldus Ivka Orbon, directeur van BrabantAdvies.

 

Parkmanagement 2.0

Volgens Cees-Jan Pen, raadslid van de SER (Sociaal-Economische Raad) van BrabantAdvies en lector bij Fontys, is 30% van de Brabantse bedrijventerreinen verouderd. In totaal telt de provincie 693 bedrijventerreinen. “Verpaupering moet worden voorkomen. De vraag is hoe we deze en alle andere terreinen blijvend laten aansluiten bij hedendaagse opgaven zoals duurzaamheid, klimaat en digitalisering. En denk ook aan de toenemende criminaliteit. Belangrijk is om schaarste in het aanbod te handhaven. Dat helpt als drukmiddel om dynamiek te handhaven dan wel terug te brengen op de terreinen.” Daarnaast is volgens BrabantAdvies ‘parkmanagement 2.0’ nodig: een proactieve benadering vanuit overheden om ontwikkelingen samen met ondernemers op gang te brengen.

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.