Nu de uitbreiding van logistiek ook de komende jaren in Brabant aan de orde is, zijn scherpere voorwaarden voor werklocaties noodzakelijk.  Voorkomen moet worden dat door wildgroei Brabant de rafelrand van de Randstad wordt. Ook is actie nodig om Brabantse bedrijventerreinen te laten aansluiten op de snelle en noodzakelijke veranderingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat en digitalisering. Dat blijkt uit het advies ‘Brabantse werklocaties toekomstproof.

 

Logistiek méér dan distributiecentra

Pieter Van Geel, voorzitter van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving van BrabantAdvies, stelt dat logistiek in Brabant onontkoombaar is vanwege de ligging op de route Schiphol, Rotterdam, Antwerpen, en ook richting Duitsland. “We plukken er de economische vruchten van. Logistiek is méér dan grote distributiecentra. Maar als we willen voorkomen dat Brabant de rafelrand van de Randstad wordt, dan moeten we eisen stellen aan de ruimtevragers. Niet alles kan overal en altijd. Laten we aansturen op hoogwaardige terreinen die aansluiten op de lokale economie en omgeving en waar we randvoorwaarden stellen aan bijdragen in de energietransitie, klimaatadaptatie en een gezonde werkomgeving.”

 

Ontwikkeling circulaire economie

Specifiek punt van aandacht is de ontwikkeling van de circulaire economie. Om grondstoffen en afval te hergebruiken zijn fabrieken nodig die vaak veel lawaai en geurhinder produceren. Dit kan niet op alle terreinen: enkel multimodaal ontsloten locaties in de hoge milieucategorieën zijn geschikt. “Zorg dat je deze functies voor de toekomst behoudt, voorkom dat er functieveranderingen plaatsvinden die later deze ontwikkeling belemmeren”, aldus Ivka Orbon, directeur van BrabantAdvies.

 

Parkmanagement 2.0

Volgens Cees-Jan Pen, raadslid van de SER (Sociaal-Economische Raad) van BrabantAdvies en lector bij Fontys, is 30% van de Brabantse bedrijventerreinen verouderd. In totaal telt de provincie 693 bedrijventerreinen. “Verpaupering moet worden voorkomen. De vraag is hoe we deze en alle andere terreinen blijvend laten aansluiten bij hedendaagse opgaven zoals duurzaamheid, klimaat en digitalisering. En denk ook aan de toenemende criminaliteit. Belangrijk is om schaarste in het aanbod te handhaven. Dat helpt als drukmiddel om dynamiek te handhaven dan wel terug te brengen op de terreinen.” Daarnaast is volgens BrabantAdvies ‘parkmanagement 2.0’ nodig: een proactieve benadering vanuit overheden om ontwikkelingen samen met ondernemers op gang te brengen.