Werkprogramma

We zetten inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen samen in een expertteam om tot kordate adviesactie te komen. Signalen uit beleid en praktijk combineren we met wetenschappelijke kennis.

Ieder jaar maakt BrabantAdvies een werkprogramma. Dit werkprogramma bestaat uit gevraagde en ongevraagde adviestrajecten én uit domeinspecifieke en integrale adviezen.

BrabantAdvies houdt in haar planning rekening met mogelijke onverwachte gebeurtenissen en/of adviesvragen. Ook ad hoc advies bij de uitvoering van beleidsprogramma’s passen wij in in onze planning. Dit betekent wel dat andere werkzaamheden daarmee kunnen opschuiven.

Het jaarlijkse werkprogramma (werkplan) is de basis voor de advisering van BrabantAdvies. Ook in 2021 buigen we ons met onze vier raden weer over zeer veel verschillende thema’s. In 2021 maken we de start om de SDG’s, de internationaal erkende toetssteen voor duurzame en brede welvaart, expliciet te maken in onze advisering. We adviseren gevraagd en op eigen initiatief. En we putten kennis uit uitvoerende activiteiten, zoals de regeling VABImpuls en de coördinatie van het zoönosenetwerk in Brabant.

Ondanks de actuele lichtpuntjes, zullen de coronacrisis en de effecten daarvan ook in 2021 de Brabantse samenleving en economie nog volop tekenen. De samenhang tussen gezondheid, leefomgeving en economie is in haar volle omvang in onze provincie zichtbaar. Het is op dit snijvlak waar de politiek-bestuurlijke afweging plaatsvindt. En waar BrabantAdvies haar advisering vorm geeft. 

Het werkplan 2021 van BrabantAdvies vindt u hieronder.

Download het werkplan 2021