Werkprogramma

We zetten inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen samen in een expertteam om tot kordate adviesactie te komen. Signalen uit beleid en praktijk combineren we met wetenschappelijke kennis.

Ieder jaar maakt BrabantAdvies een werkprogramma. Dit werkprogramma bestaat uit gevraagde en ongevraagde adviestrajecten én uit domeinspecifieke en integrale adviezen.

BrabantAdvies houdt in haar planning rekening met mogelijke onverwachte gebeurtenissen en/of adviesvragen. Ook ad hoc advies bij de uitvoering van beleidsprogramma’s passen wij in in onze planning. Dit betekent wel dat andere werkzaamheden daarmee kunnen opschuiven.

Het jaarlijkse werkprogramma (werkplan) is de basis voor de advisering van BrabantAdvies. Ook in 2020 buigen we ons met onze vier raden weer over zeer veel verschillende thema’s: van concurrerende economie tot omgevingsverordening, van gezondheid tot digitalisering. We adviseren gevraagd en op eigen initiatief. En we putten kennis uit uitvoerende activiteiten, zoals de regeling VABImpuls en de coördinatie van het zoönosenetwerk in Brabant.

Het werkplan 2020 kwam tot stand voor de coronacrisis. Uiteraard zullen de effecten ervan een belangrijke onderdeel van onze advisering zijn.

Het werkplan 2020 van BrabantAdvies vindt u hieronder.

Download het werkplan 2020