Werkprogramma

We zetten inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen samen in een expertteam om tot kordate adviesactie te komen. Signalen uit beleid en praktijk combineren we met wetenschappelijke kennis.

Ieder jaar maakt BrabantAdvies een werkprogramma. Dit werkprogramma bestaat uit gevraagde en ongevraagde adviestrajecten én uit domeinspecifieke en integrale adviezen.

BrabantAdvies houdt in haar planning rekening met mogelijke onverwachte gebeurtenissen en/of adviesvragen. Ook ad hoc advies bij de uitvoering van beleidsprogramma’s passen wij in in onze planning. Dit betekent wel dat andere werkzaamheden daarmee kunnen opschuiven.

Het jaarlijkse werkprogramma (werkplan) is de basis voor de advisering van BrabantAdvies. Ook in 2024 buigen we ons met onze vier raden weer over zeer veel verschillende thema’s. De adviesvragen in dit werkprogramma zijn het resultaat van een inventarisatie van kennisvragen bij de provincie en op hoofdlijnen geformuleerd. We adviseren gevraagd en op eigen initiatief. En we putten kennis uit uitvoerende activiteiten, zoals de regeling VABImpuls en de coördinatie van het zoönosenetwerk in Brabant. 

Het werkplan 2024 van BrabantAdvies vindt u hieronder.

Download hier ons werkplan