’s-Hertogenbosch, 12 december 2018 – Gedeputeerde Staten hebben de heer Wim van der Meeren benoemd tot voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) en lid van het College van Overleg BrabantAdvies. De heer Van der Meeren neemt vanaf 1 januari 2019 de taken over van de heer Petter.

Wim van der Meeren is sinds 2009 voorzitter van der Raad van Bestuur van zorgverzekeraar CZ en was daarvoor jarenlang lid van de Raad van Bestuur van het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg

en directeur bij diverse gezondheidsinstellingen. Daarnaast is Wim van der Meeren actief in de Raad van Advies en Raad van Toezicht van onder andere Avans Hogeschool, de Tilburg School of Economics en Management en het Stedelijk museum in Breda. Gedeputeerde Henri Swinkels: “Gezondheid en een gezonde leefomgeving spelen een belangrijke rol bij bijna alle onderwerpen waar we ons als provincie mee bezig houden. Met zijn brede ervaring en uitgebreide netwerk in de gezondheidssector en de onderwijswereld is de heer Van der Meeren daarom een aanwinst voor de PRG. Hij kan een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkelingen die wij nastreven om Brabant mooier en vooral gezonder te maken.”

Gevraagd advies en advies op eigen initiatief

De Provinciale Raad Gezondheid maakt deel uit van BrabantAdvies, de adviesorganisatie voor provinciaal beleid op het gebied van sociaal-economie, gezondheid en leefbaarheid en leefomgeving. Daartoe werken de Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Sociaal-Economische Raad Brabant (SER) en de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) en de Young Professionals Brabant (YPB) integraal samen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het beleid en de politieke discussie hierover. De adviezen gaan over onderwerpen die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de kerntaken van de provincie.