Wim van der Meeren nieuwe voorzitter PRG

’s-Hertogenbosch, 12 december 2018 – Gedeputeerde Staten hebben de heer Wim van der Meeren benoemd tot voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) en lid van het College van Overleg BrabantAdvies. De heer Van der Meeren neemt vanaf 1 januari 2019 de taken over van de heer Petter.

Wim van der Meeren is sinds 2009 voorzitter van der Raad van Bestuur van zorgverzekeraar CZ en was daarvoor jarenlang lid van de Raad van Bestuur van het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg

en directeur bij diverse gezondheidsinstellingen. Daarnaast is Wim van der Meeren actief in de Raad van Advies en Raad van Toezicht van onder andere Avans Hogeschool, de Tilburg School of Economics en Management en het Stedelijk museum in Breda. Gedeputeerde Henri Swinkels: “Gezondheid en een gezonde leefomgeving spelen een belangrijke rol bij bijna alle onderwerpen waar we ons als provincie mee bezig houden. Met zijn brede ervaring en uitgebreide netwerk in de gezondheidssector en de onderwijswereld is de heer Van der Meeren daarom een aanwinst voor de PRG. Hij kan een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkelingen die wij nastreven om Brabant mooier en vooral gezonder te maken.”

Gevraagd advies en advies op eigen initiatief

De Provinciale Raad Gezondheid maakt deel uit van BrabantAdvies, de adviesorganisatie voor provinciaal beleid op het gebied van sociaal-economie, gezondheid en leefbaarheid en leefomgeving. Daartoe werken de Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Sociaal-Economische Raad Brabant (SER) en de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) en de Young Professionals Brabant (YPB) integraal samen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het beleid en de politieke discussie hierover. De adviezen gaan over onderwerpen die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de kerntaken van de provincie.

Delen:

Gerelateerde berichten

‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid.
Op 8 juli aanstaande organiseert de provincie Noord-Brabant samen met onze Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Coöperatie Slimmer Leven en andere landelijke, regionale en gemeentelijke partners de 'Dag van de gezondheid'.  Op deze dag kun je volop nieuwe inzichten opdoen, je netwerk uitbreiden en je bij laten praten over de laatste ontwikkelingen over Positieve Gezondheid. Een van de inspirators is Leendert van Bree, raadslid Provinciale Raad Gezondheid en lid van de begeleidingscommissie van ons advies 'Een gezond Brabant voor iedereen'. 
Brabant staat voor stevige ruimtelijke opgaven. Daarbij wordt het vraagstuk van klimaatverandering steeds urgenter. Vernatting en verdroging leiden meer en meer tot grotere problemen. De draagkracht van ons bodem- en watersysteem zal daarom veel steviger mee moeten wegen in onze ruimtelijke inrichting: voor verstedelijking, voor de toekomstige landbouw en om onze natuur te kunnen realiseren. Dit betekent dat niet alles kan en ook niet overal én dat we keuzes moeten maken voor elke vierkante meter. Op de interactieve Expo tijdens Brabant Ontmoet op 15 juni gaat BrabantAdvies hierover in gesprek met genodigde Brabantse bestuurders en beleidsmakers. Aan de hand van de Brabantse Klimaatonderlegger laten Pieter van Geel, Floris Alkemade en Thomas Jansen zien wat de effecten van klimaatverandering op de inrichting van onze ruimte zijn en wat dit vraagt van ons ruimtelijk denken en handelen.