Drs. Wobine Buijs-Glaudemans is sinds 2011 burgemeester van de gemeente Oss. Daarvoor heeft ze een carrière doorlopen als directielid bij de provincie Noord-Brabant en als directeur van de Academie voor marketing en business management aan de Avans Hogeschool. In 2018 is ze door Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot beste Lokaal Bestuurder.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: ‘Ik ken Wobine als een kundig bestuurder met een goed beeld van de opgaven waar we als maatschappij vandaag de dag mee te maken hebben. Ze heeft vanuit haar achtergrond ervaring met overheid, ondernemerschap en onderwijs en staat als burgemeester midden in de samenleving. Daarnaast kunnen we leunen op haar sterke netwerk, van landelijk tot lokaal niveau. Hierdoor ben ik er zeker van dat Wobine ons met SER Brabant van het juiste advies kan voorzien om de Brabantse economie nog sterker te maken.’

Wobine Buijs-Glaudemans: ’In Brabant zoeken we elkaar op in de keten, in het netwerk. Dat maakt Brabant economisch weerbaar en innovatief. Dat is zeker in deze tijden van verandering heel hard nodig. Daarin zie ik een belangrijke plek voor de SER.’

Economie van de Toekomst
Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant is een van de vier adviesraden van BrabantAdvies: SER Brabant, de Provinciale Raad Gezondheid, de Provinciale Raad voor de Leefomgeving en de Young Professionals Brabant. SER Brabant verkent en agendeert daarbij het sociaaleconomisch perspectief. De komende jaren richt SER Brabant zich specifiek op het in kaart brengen van de kansen, uitdagingen en effecten van de grote transities waarin Brabant zich bevindt, voor samenleving, economie, onderwijs en arbeidsmarkt. Ze levert daarmee belangrijke bouwstenen voor de Economie van de Toekomst.

Ook Ivka Orbon, directeur van BrabantAdvies, is blij met de komst van de huidige burgemeester van Oss: ‘De rode draad in de carrière van Wobine is hoe ze vanuit het onderwijs en de overheid kan bijdragen aan versterking van het ondernemerschap, juist vanuit een langetermijnperspectief. Altijd vanuit een mensgerichte en verbindende benadering. We kijken uit naar de versterking die ze aan SER Brabant en BrabantAdvies gaat geven.’

Meer informatie over SER Brabant, neem contact op met Karin van Steensel