Woensdag 9 september: SER-webinar ‘Goed werken in goede bedrijven’

Hoe zorg je voor goed werk in een goed bedrijf? SER Nederland organiseert in samenwerking met Pakhuis de Zwijger op woensdag 9 september een webinar over ‘sterke en gezonde bedrijven in een hectische economie’. Live kijken kan via de volgende link: https://dezwijger.nl/programma/goed-werken-in-een-goed-bedrijf/

Strijp S in Eindhoven is de plek waar Philips als sociale onderneming groot werd. Vanaf die plek gaan we het hebben over de moderne verhoudingen binnen bedrijven en de verantwoordelijkheid van bedrijven in de samenleving. Met thema’s als zeggenschap van werknemers, leven lang ontwikkelen en de bijdrage aan een duurzame samenleving. Wat moet SER-voorzitter Mariëtte Hamer meenemen in haar tas naar Den Haag?

Onder de tafelgasten SER Brabant-lid Ron van Baden, regioleider collectief bij FNV. Daarnaast komen diverse landelijke en regionale bedrijven aan bod, zoals Heijmans, Schijvens Textiel, Huijbregts Groep en Signify (voorheen Philips Lighting). De presentatie is in handen van Annemarie Fokkens, bekend van onder meer Omroep Brabant.

Via Mentimeter kunnen kijkers live hun mening geven. Ook kunnen zij suggesties aandragen die SER-voorzitter Mariëtte Hamer dient mee te nemen naar Den Haag.

Aanvang: woensdag 9 september om 19.30u.

Meer informatie en aanmelden: https://dezwijger.nl/programma/goed-werken-in-een-goed-bedrijf/

Delen:

Gerelateerde berichten

Wat draagt een instrument als VABIMPULS eraan bij om toekomstplannen van agrarisch ondernemers die gestopt zijn of willen stoppen daadwerkelijk te realiseren. Met die vraag startte Jelle Scheepers zijn afstudeeropdracht bij VABIMPULS, dat bij BrabantAdvies is ondergebracht. Onlangs presenteerde Jelle zijn belangrijkste onderzoekresultaten.
‘We leven in een transformatiemaatschappij. Alles is met elkaar verbonden en loopt in elkaar over. Dat maakt dat de maatschappelijke problemen waar we voor staan zo complex zijn. Je hebt dan ook iedereen nodig om problemen op te lossen. ‘Vanuit die gedachte onderzocht masterstudent Industrial Design aan TU/e Niek van den Berk hoe design thinking kan helpen zoönoserisico’s beter af te wegen in de transitie van de landbouw.
Vrijdag 1 juli brachten Tristan Every, voorzitter van SER Aruba, en Gerard Richardson, secretaris van SER Sint Maarten, een bezoek aan BrabantAdvies. In het kader van de onderlinge contacten werd gesproken over diverse sociaaleconomische thema’s. Onderwerpen die spelen op Aruba en Sint Maarten zijn de herziening van het belastingstelsel en aanpassing van het minimumloon. Daarnaast werd gesproken over diversificatie van de economie; hoe kunnen, naast de alom vertegenwoordigde toeristische sector, andere pijlers worden versterkt zoals innovatieve bedrijvigheid en ICT?
‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.