Gezondheid is geen vanzelfsprekendheid

Planetary Health Glasses

Een goede gezondheid is voor veel jongeren geen vanzelfsprekendheid! Brabantse jongeren scoren slecht op roken, bewegen, je fijn voelen, eenzaamheid en eigen regie. 52 procent ervaart psychische klachten en 47 procent voelt zich vaak gestrest. 36 procent van de Brabantse jongeren heeft niet genoeg mensen om op terug te vallen en 54 procent mist mensen om zich heen. Zij zijn bovendien pessimistisch over een gezonde toekomst. 62 procent van de Brabantse jongeren verwacht dat de gezondheid van Nederlanders in 2040 is verslechterd. DAT VRAAGT OM INZICHT EN ACTIE!

De provincie Noord-Brabant streeft naar drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. Dat klinkt mooi, maar daar zijn we dus nog lang niet. De Young Professionals Brabant (YPB) zetten daarom een gezonde toekomst voor jongeren in Brabant op de kaart. Door urgentie weer te geven, de achtergrond van de problematiek te duiden en de provincie aan te sporen om in hun beleid rekenschap te geven van de effecten ervan voor jongeren en toekomstige generaties. Dat doen de YPB op verschillende manieren. Zo werkten ze de afgelopen periode een analyse uit over de stand van de gezondheid van Brabantse jongeren en gingen ze in gesprek met tientallen jongeren. Tijdens de Dag van de Gezondheid in juni 2024 boden ze een Recept voor een gezond Brabant aan aan gedeputeerde Boelema.

De stand van de gezondheid van Brabantse jongeren.

Wensen van Brabantse jongeren

Geïnspireerd door de Planetary Health Bril vroegen de YPB jongeren: Wat is nodig om perspectief te krijgen op een gezonde toekomst? Wat wens jij voor een Leefbaar en Gezond Brabant? Duidelijk werd dat jongeren boordevol energie en goede ideeën zitten, die vooral niet op de plank moeten blijven liggen. Dit is wat jongeren zoal wensen:

Ko, 29 jaar
Lees verder
'Lucht die goed is voor planten, dieren en mensen, waardoor we veel gezonde levensjaren winnen.’
Kim, 22 jaar
Lees verder
'Gezond eten moet makkelijk te vinden zijn, bijvoorbeeld via een drive through.'
Thijs, 27 jaar
Lees verder
‘Voor een gezonde leefomgeving in Brabant, wens ik meer intergenerationele verbinding.’
Cheyenne, 28 jaar
Lees verder
‘Ruimte om te kunnen groeien en zekerheid te ervaren.’
Hatice, 23 jaar
Lees verder
‘Veel jongeren hebben de drang om iets te doen in de maatschappij voor verduurzaming en sociale cohesie. Ondersteun dit.'
Previous
Next

Geef jongeren ademruimte. Letterlijk, door te zorgen voor schone lucht en groene ruimte. En figuurlijk, door tijd en ruimte te bieden voor ontwikkeling. En zorg voor voldoende betaalbare woningen want ook die ruimte hebben jongeren nodig. 

Lucht die goed is voor planten, dieren en mensen, waardoor we veel gezonde levensjaren winnen.’ 

Ko, 29

‘Ruimte om te kunnen groeien en zekerheid te ervaren.’  

Cheyenne, 28

Een andere kijk op natuur is nodig, we moeten samenwerken met de natuur in plaats van alleen te ‘nemen’. Stimuleer bijvoorbeeld gemeenten om natuur een rechtspersoonlijkheid te geven. Het kan. En zorg voor samenkomst van groen en steen, ook in de stad (volgens de 3, 30, 300-regel). Dat betekent ook: natuur op loopafstand, waar je ook woont. Investeer vooral in vergroening en gezonder maken van wijken, daar waar dat het hardst nodig is en de burger onvoldoende hulpbronnen heeft om het zelf te doen. 

Ik zou het mooi vinden als land natuurinclusief wordt gemaakt, zodat bijvoorbeeld voedselbossen ontstaan, beheerd door jongeren.’

Mara, 22.

Onze leefomgeving nodigt niet uit om gezonde keuzes te maken. Bijvoorbeeld om te sporten, gezond te eten en de fiets of trein in plaats van de auto te pakken. Zorg dus onder andere voor betaalbaar, eerlijk en lokaal voedsel. Steun daarom ook (jonge) boeren om toekomstbestendige en natuurinclusieve landbouw te bedrijven. En investeer in openbaar vervoer, verbeter fietspaden en stimuleer deelmobiliteit. Kijk ook naar goede voorbeelden zoals het inrichten van Blue Zones. Stimuleer kennisdeling hierover. 

Boeren kunnen het niet alleen, ze hebben de provincie nodig.’

Kees, 31.

Hoe moet je op een gezonde manier omgaan met sociale media? Dat wordt ons niet goed geleerd.’

Anna, 18 jaar.

De provincie moet haar best doen om mensen milieubewustere keuzes te laten maken.

Gabriël, 20 jaar.

‘Gezond eten moet makkelijk te vinden zijn, bijvoorbeeld via een drive through.’

Zonder goed sociaal contact geen gezonde leefomgeving. Maar sociale contacten tussen buurtgenoten komen niet vanzelfsprekend tot stand en ook de leefbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen lopen terug. Creëer daarom ruimte voor (fysieke) ontmoeting in wijken en buurten. Een mooi voorbeeld is Eindhoven Maatjes, zij organiseren ontmoetingsactiviteiten voor jongeren. Extra aandacht moet uitgaan naar jongeren die opgroeien in armoede. Zij hebben vaak minder toegang tot sociale netwerken en hulp waardoor eenzaamheid op de loer ligt. Stimuleer ook maatschappelijke diensttijd en vrijwilligerswerk voor jongeren.

‘We hebben plek nodig om elkaar te ontmoeten. Dat kan ook op straat, bijvoorbeeld door bankjes neer te zetten of een stenen schaakbord.’

Bart, 22 jaar.

‘De overheid moet snappen dat fijn wonen meer betekent dan huizen bouwen.’

Janniek, 26 jaar

Zorg voor en ondersteun laagdrempelige mentale hulp dichtbij. Dat is er nu onvoldoende. Beleidsmakers weten vaak niet wat er leeft op straat, zij voelen de urgentie niet van de vele jongeren die zich onder de radar bevinden. En help jongeren in hun weg naar volwassenheid en zelfstandigheid door hen te leren hoe ze goed voor zichzelf moeten zorgen en hoe gezonde keuzes te maken. Bijvoorbeeld door duidelijke en toegankelijke (open source) informatie aan te bieden over mentale én praktische steun. Naast ruimte voor ontmoeting moet er ook ruimte zijn voor rust en verstilling. Bijvoorbeeld door het creëren van prikkelarme zones. 

Ik wens dat er duidelijker in kaart wordt gebracht wat er al is waar ik gebruik van kan maken als het gaat over mentale steun, coaching, financiële hulp, e.d.’

Romy, 25 

De provincie Noord-Brabant moet meer en beter samenwerken met jongeren om met elkaar te bouwen aan de toekomst van Brabant. Door hen aan tafel uit te nodigen en door concrete initiatieven van jongeren te steunen. En het provinciebestuur moet duidelijk maken wát zij doen om een gezonde leefomgeving centraal te zetten. 

Dat kan door een visie te ontwikkelen op Brabant in 2050. Een Jongerenagenda maakt daar onderdeel van uit: al het beleid moet jongeren- en toekomstproof zijn! 

‘Het moet duidelijk zijn wat voor stappen er worden gezet om jongeren perspectief te geven. Zodat niet alleen wordt gepraat, maar ook wordt gedaan.’

Muhammed, 28. 

Next step

De komende tijd zoomen de YPB verder in. Eind dit jaar laten ze verschillende (jonge) experts, initiatiefnemers en ambitieuze ondernemers aan het woord over hun idee, project of oplossing. Hoopvolle perspectieven uit de Brabantse praktijk die als vliegwiel kunnen dienen. Zo laten de YPB zien dat investeren in een gezonde toekomst kan en dat het moet. Want er is geen tijd te verliezen. 

Wil je meer informatie over het project ‘Een gezonde toekomst in Brabant’ of over de Young Professionals Brabant? Mail ons gerust: ebuwalda@brabantadvies.com

Wil je meer informatie over dit project of over de Young Professionals Brabant, neem contact op via:

De Planetary Health Bril © is bedacht door het Planetary Health Impulse Team UMC Utrecht en heeft een Creative Commons-licentie.