Zet transitie veehouderij en ondersteuning veehouders door

Voortzetting van een krachtige transitie van de veehouderij is noodzakelijk gezien de uitvoering van het klimaatbeleid, de aanpak om de stikstofuitstoot terug te brengen en de aandacht om de kwaliteit van de leefomgeving in Brabant te verbeteren. Bij die veranderingen blijft een programma nodig om veehouders te ondersteunen o.a. bij de keuze welke richting ze opgaan met hun bedrijf. Dit staat in het advies van de Adviescommissie aan het provinciebestuur over het Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij.

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant hebben inmiddels aangegeven wat zij met het advies willen gaan doen. Zij bekijken hoe ze de ondersteunende maatregelen kunnen verlengen tot 2024. Ze willen daarbij, conform het advies, maatregelen die goed werken doorzetten. Veel van de adviespunten van de Adviescommissie zullen landen in het nieuwe Brabantse beleid voor landbouw en voedsel. GS noemen hierbij de aanbevelingen rondom het maatschappelijk contract, stimuleren van nieuwe verdienmodellen, innovatie en het installeren van een provinciale landbouw transitie commissaris.

BrabantAdvies voerde het secretariaat van de Adviescommissie. Twee leden hiervan zijn afkomstig uit de adviesraden van BrabantAdvies.

Klik hier voor het volledige advies en de statenmededeling van GS.

Delen:

Gerelateerde berichten

BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid. Van ondersteuning aan boeren bij toekomstkeuzes en de omschakeling naar duurzame landbouw, de route naar Brede Welvaart in alle regio’s tot aan het thema gezondheid.
Veel beleid gaat over de toekomst van jongeren. Ik vind het vanzelfsprekend dat jongeren daarover meepraten en -denken. Als Young Professionals Brabant (YPB) leggen we verbindingen tussen jongeren en beleidsmakers en werken we samen aan thema’s die voor Brabant belangrijk zijn. Want met de inbreng van jongeren en jong professionals is het beleid beter afgestemd op de toekomst. Lees hier de volledige blog.