Zet transitie veehouderij en ondersteuning veehouders door

Voortzetting van een krachtige transitie van de veehouderij is noodzakelijk gezien de uitvoering van het klimaatbeleid, de aanpak om de stikstofuitstoot terug te brengen en de aandacht om de kwaliteit van de leefomgeving in Brabant te verbeteren. Bij die veranderingen blijft een programma nodig om veehouders te ondersteunen o.a. bij de keuze welke richting ze opgaan met hun bedrijf. Dit staat in het advies van de Adviescommissie aan het provinciebestuur over het Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij.

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant hebben inmiddels aangegeven wat zij met het advies willen gaan doen. Zij bekijken hoe ze de ondersteunende maatregelen kunnen verlengen tot 2024. Ze willen daarbij, conform het advies, maatregelen die goed werken doorzetten. Veel van de adviespunten van de Adviescommissie zullen landen in het nieuwe Brabantse beleid voor landbouw en voedsel. GS noemen hierbij de aanbevelingen rondom het maatschappelijk contract, stimuleren van nieuwe verdienmodellen, innovatie en het installeren van een provinciale landbouw transitie commissaris.

BrabantAdvies voerde het secretariaat van de Adviescommissie. Twee leden hiervan zijn afkomstig uit de adviesraden van BrabantAdvies.

Klik hier voor het volledige advies en de statenmededeling van GS.

Delen:

Gerelateerde berichten

Wat draagt een instrument als VABIMPULS eraan bij om toekomstplannen van agrarisch ondernemers die gestopt zijn of willen stoppen daadwerkelijk te realiseren. Met die vraag startte Jelle Scheepers zijn afstudeeropdracht bij VABIMPULS, dat bij BrabantAdvies is ondergebracht. Onlangs presenteerde Jelle zijn belangrijkste onderzoekresultaten.
‘We leven in een transformatiemaatschappij. Alles is met elkaar verbonden en loopt in elkaar over. Dat maakt dat de maatschappelijke problemen waar we voor staan zo complex zijn. Je hebt dan ook iedereen nodig om problemen op te lossen. ‘Vanuit die gedachte onderzocht masterstudent Industrial Design aan TU/e Niek van den Berk hoe design thinking kan helpen zoönoserisico’s beter af te wegen in de transitie van de landbouw.
Vrijdag 1 juli brachten Tristan Every, voorzitter van SER Aruba, en Gerard Richardson, secretaris van SER Sint Maarten, een bezoek aan BrabantAdvies. In het kader van de onderlinge contacten werd gesproken over diverse sociaaleconomische thema’s. Onderwerpen die spelen op Aruba en Sint Maarten zijn de herziening van het belastingstelsel en aanpassing van het minimumloon. Daarnaast werd gesproken over diversificatie van de economie; hoe kunnen, naast de alom vertegenwoordigde toeristische sector, andere pijlers worden versterkt zoals innovatieve bedrijvigheid en ICT?
‘Niet alles kan overal, dat is zichtbaarder dan ooit. De ruimte is schaars. Bij elke beslissing over de ruimtelijke invulling, hoe groot of klein ook, moeten we afwegen of het slim en noodzakelijk is. De rol van de overheid is daarbij cruciaal. Op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Glashelder moet zijn wat er bereikt moet worden, zonder een dictaat op te leggen. Het is de kunst om de richting dwingend te maken maar wel met voldoende ruimte om per gebied oplossingen op maat te maken samen met de gebruikers.’ Dat zegt Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies tijdens onze inspiratiesessies op 15 juni 2022 op Brabant Ontmoet.