Zet transitie veehouderij en ondersteuning veehouders door

Voortzetting van een krachtige transitie van de veehouderij is noodzakelijk gezien de uitvoering van het klimaatbeleid, de aanpak om de stikstofuitstoot terug te brengen en de aandacht om de kwaliteit van de leefomgeving in Brabant te verbeteren. Bij die veranderingen blijft een programma nodig om veehouders te ondersteunen o.a. bij de keuze welke richting ze opgaan met hun bedrijf. Dit staat in het advies van de Adviescommissie aan het provinciebestuur over het Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij.

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant hebben inmiddels aangegeven wat zij met het advies willen gaan doen. Zij bekijken hoe ze de ondersteunende maatregelen kunnen verlengen tot 2024. Ze willen daarbij, conform het advies, maatregelen die goed werken doorzetten. Veel van de adviespunten van de Adviescommissie zullen landen in het nieuwe Brabantse beleid voor landbouw en voedsel. GS noemen hierbij de aanbevelingen rondom het maatschappelijk contract, stimuleren van nieuwe verdienmodellen, innovatie en het installeren van een provinciale landbouw transitie commissaris.

BrabantAdvies voerde het secretariaat van de Adviescommissie. Twee leden hiervan zijn afkomstig uit de adviesraden van BrabantAdvies.

Klik hier voor het volledige advies en de statenmededeling van GS.

Delen:

Gerelateerde berichten

De Young Professionals Brabant (YPB) hebben een eigen perspectief ontwikkeld op het thema verstedelijking. Hoe kijken jongeren wereldwijd én in Brabant aan tegen verstedelijking? Welke kansen en bedreigingen brengt dit met zich mee en wat betekent dat voor de ontwikkelingen in Brabant? Want ook in Brabant is de trend van verstedelijking al decennialang duidelijk en is het belangrijk om antwoord te geven op de vraag hoe we ruimtelijke ontwikkelingen in Brabant toekomstbestendig kunnen vormgeven.
Sinds een tiental jaren groeit het belang van het regionale schaalniveau bij de vorming en uitvoering van arbeidsmarktbeleid. Er is gebouwd aan regionale netwerksamenwerking, waarbij geen precieze blauwdruk is aangereikt over hoe die samenwerking eruit moet zien. Er is ruimte voor de couleur regionale. Maar hoe hebben de verschillende netwerken zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?
‘Een gezond Brabant voor iedereen’ gaat alleen lukken met voldoende oog voor bestaanszekerheid en de fysieke leefomgeving. Dit was één van de conclusies van de succesvolle online meet up: Aan de slag met gezondheid. Tijdens de meet up gingen Brabantse bestuurders en professionals aan de hand van prikkelende stellingnames van twee toonaangevende sprekers, Albert Jan Kruiter en Pieter van Geel met elkaar in gesprek. Centraal stond de koers voor een brede gezondheidsaanpak in Brabant.
BrabantAdvies brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De afgelopen periode heeft BrabantAdvies Brabantse beslissers gevoed met adviezen. Gebaseerd op wetenschap, de Brabantse praktijk en beleid. Van ondersteuning aan boeren bij toekomstkeuzes en de omschakeling naar duurzame landbouw, de route naar Brede Welvaart in alle regio’s tot aan het thema gezondheid.